Support service
×

Тренд и вариациите в рамките на диапазона

Тренд и вариациите в рамките на диапазона
 
Трендът съществува, докато цените поддържат тенденция към покачване и спадане във времето. Когато трендът е възходящ, всяко следващо ниво на подкрепа и съпротива надвишава предходното. По време на низходящия тренд всяко следващо ниво на ниски и високи цени при подкрепа и съпротива е по-ниско от предходното. Вариациите в диапозона на подкрепа и съпротива се случват приблизително на едни и същи нива.
 
Тактиката на операциите с тренд и операциите с вариациите в рамките на диапазона е различна. Отворените дългосрочни позиции при възходящ тренд и краткосрочните позиции при низходящ тренд, носят печалба по време на съществуването на тренда. Напротив, когато вариациите се извършват в диапазона, е необходимо да се затвори при най-малките признаци на обратното.
 
Втората разлика в стратегията за действие по време на трендовете и вариациите в рамките на диапазона се отнася до различното отношение към слабите и силните пазарни трендове. Когато сте в тренда, трябва да се придържате към силните тенденции, да купувате при възходящ тренд и да продавате, когато трендът е низходящ. По време на вариациите в диапазона е необходимо да се следват противоположните посоки, т.е.да се купува, когато пазарът е слаб и да се продава, когато пазарът е силен.
 
Най-трудната задача на техническия анализ е да се определят трендовете и вариациите в диапазона. Несигурността на ситуацията води до неизбежни грешки.
 
Професионалистите трябва да са готови да затворят бързо губещи позиции, без да бъдат упорити. Опитът да докажеш правотата си на пазара може да струва твърде скъпо.

Методите и техниките
 
Няма уникален и магически метод за определяне на трендове или вариации в диапазона. Всъщност има редица стратегии, които трябва да се прилагат в комбинация. Освен това, когато те се потвърждават взаимно, това служи като допълнителен фактор, укрепващ надеждността на информацията. В случая, когато те си противоречат, е по-добре да се въздържате от извършване на операции на пазара.
 
1. Оценете цифрите, съставени от високите и ниските цени. Ако по време на подкрепата и съпротивата високите и ниските цени формират нарастваща верига, те показват възходящ тренд. Ако последователността намалява, това е низходящ тренд.
 
2. Начертайте нарастващата линия на тренда, свързвайки последните важни пунктове на ниските цени; и линията на низходящия тренд, свързваща последните важни пунктове на високите цени. Наклонът на последните линии на тренда показва текущия тренд. Значителната точка, съответстваща на най-ниската или най-високата цена, за 24-часовата графика се взема за период от поне една седмица. Колкото повече графики се анализират, толкова повече опит натрупва търговецът при определянето на тези точки. Техническият анализ е наука, както и изкуство.
 
3. Начертайте крива, съответстваща на 13-дневната EMA. Посоката на наклона ѝ показва тренда. Ако EMA няма нови стойности на високи и ниски цени в рамките на месеца, това означава периода на вариации в диапазона.
 
4. Някои пазарни индикатори също помагат да се идентифицира тренда - MACD, Система за насочване и други. В ранния етап на тренда системата за насочване дава добри резултати. Индикаторът VHF (Вертикален хоризонтален филтър) се формира специално, за да идентифицира момента на появата на тренда.

Търгувайте или чакайте
 
Без значение какви методи се използват, винаги има правило за управление на финансите. Сумата, равна на разликата между сумата при отваряне на позицията и при затваряне на стоп лос, не трябва да надвишава 2% от вашите средства, независимо колко привлекателна може да изглежда сделката.
 
Тактиката на управление на финансите е различна за трендовете и за вариациите на пазара в рамките на диапазона. Когато има тренд, трябва да се отворят позиции, включващи доста малки суми, въпреки че те трябва да бъдат затворени, когато разликата в цените е голяма. Когато има вариации в диапазона, може да се отворят позиции с по-големи суми, но да се затворят при най-малките промени.
 
По време на сделката, прилагаща вариации в диапазона, е много важно да изберете правилния момент за отваряне на сделката. Докато за позиционирането по тренда това няма такова значение.
 
Професионалистите предпочитат да търгуват по време на вариациите в диапазона, тъй като имат повече възможности за незабавно управление на средствата си с по-малко косвени разходи (комисиони, загуби, произтичащи от разликата в бид/аск цената и т.н.). Аматьорите и тези, които не са много наясно с търговските платформи, трябва да използват предимно трендове.
 
Несъответствия, свързани с различните времеви бази
 
Цялостната картина за текущите условия на пазара, получена от графиките, които са нанесени на различните времеви бази, може да бъде противоречива.
Ако има съмнения относно наличието и характера на тренда по време на анализа на графиката, трябва да се обърнем към графиките с по-големия базов период. Това е основният принцип на начертаването на системата за търговия с Троен екран.
Една от широко разпространените заблуди е, че успехът зависи от скоростта на получаване на информацията и бързината на изпълнението на операциите в системата за търговия.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""