Đào tạo ngoại hối


Sự biến đổi xu hướng và phạm vi

Xu hướng tồn tại miễn là giá cổ phiếu tiếp tục duy trì xu hướng tăng và giảm qua thời gian. Khi xu hướng đang tăng, mỗi mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo đều vượt qua mức trước đó. Trong thời kỳ giảm, mỗi mức giá thấp và cao tiếp theo tại hỗ trợ và kháng cự thấp hơn so với mức trước. Sự biến đổi trong khoảng hỗ trợ và kháng cự xảy ra gần như ở cùng mức.

Chiến thuật của các hoạt động theo xu hướng và các hoạt động với biến đổi trong khoảng là khác biệt. Mở vị thế dài hạn trên xu hướng tăng và vị thế ngắn hạn trên xu hướng giảm đem lại lợi nhuận trong suốt tồn tại của xu hướng. Ngược lại, khi có sự biến đổi trong khoảng, cần đóng vị thế ngay khi có dấu hiệu ngược lại.

Sự khác biệt thứ hai trong chiến lược hành động trong xu hướng và biến đổi trong khoảng liên quan đến thái độ khác biệt đối với xu hướng thị trường yếu và mạnh. Khi ở trong xu hướng, người ta nên tuân thủ các xu hướng mạnh, mua trong xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm. Trong thời kỳ biến đổi trong khoảng, cần tuân theo các hướng ngược lại, tức là mua khi thị trường yếu và bán khi thị trường mạnh.

Nhiệm vụ khó khăn nhất trong phân tích kỹ thuật là xác định xu hướng và biến đổi trong khoảng. Sự không chắc chắn của tình hình dẫn đến những sai lầm không thể tránh khỏi.

Các chuyên gia nên sẵn sàng đóng các vị thế thua lỗ nhanh chóng mà không bị bướng bỉnh. Cố gắng chứng minh quyền của mình trên thị trường có thể tốn quá nhiều.

Phương pháp và kỹ thuật

Không có phương pháp duy nhất và phép thuật để xác định xu hướng hoặc biến đổi trong khoảng. Thực tế, có một số chiến lược cần phải được áp dụng kết hợp với nhau. Hơn nữa, khi chúng xác nhận lẫn nhau, điều này làm tăng thêm yếu tố bổ sung, tăng cường độ tin cậy của thông tin. Trong trường hợp chúng mâu thuẫn với nhau, tốt hơn là hạn chế các hoạt động trên thị trường.

1. Ước tính các con số được tạo ra bởi giá cao và giá thấp. Nếu trong hỗ trợ và kháng cự, giá cao và giá thấp tạo thành chuỗi tăng, chúng chỉ ra xu hướng tăng. Nếu chuỗi đang giảm, đó là xu hướng giảm.

2. Vẽ đường xu hướng tăng, nối các điểm quan trọng gần đây của giá thấp; và đường xu hướng giảm, nối các điểm quan trọng gần đây của giá cao. Độ dốc của các đường xu hướng gần đây cho thấy xu hướng hiện tại. Điểm quan trọng, tương ứng với giá thấp nhất hoặc giá cao nhất, cho biểu đồ 24 giờ được lấy trong ít nhất một tuần. Càng phân tích nhiều biểu đồ, càng có nhiều kinh nghiệm trong việc xác định các điểm này. Phân tích kỹ thuật là một khoa học, cũng như một nghệ thuật.

3. Vẽ đường cong tương ứng với EMA 13 ngày. Hướng nghiêng của nó cho thấy xu hướng. Nếu EMA không có giá trị mới của giá cao và giá thấp trong vòng một tháng, điều này cho thấy thời kỳ biến đổi trong khoảng.

4. Một số chỉ số thị trường cũng giúp xác định xu hướng - MACD, hệ thống hướng và các chỉ số khác. Ở giai đoạn sớm của xu hướng, hệ thống hướng mang lại kết quả tốt. Chỉ số VHF (bộ lọc ngang dọc) được tạo ra đặc

biệt để xác định thời điểm xu hướng xuất hiện.

Giao dịch hoặc chờ đợi

Bất kể phương pháp được sử dụng, luôn có một quy tắc quản lý tài chính. Tổng số tiền, bằng sự khác biệt giữa số tiền khi mở vị trí và số tiền khi đóng vị trí dừng lỗ, không nên vượt quá 2% số tiền của bạn, dù thỏa thuận có độ hấp dẫn như thế nào.

Chiến thuật quản lý tài chính khác biệt đối với xu hướng và biến đổi trong thị trường trong khoảng. Khi có xu hướng, nên mở vị trí với số tiền tương đối nhỏ, mặc dù nên đóng nó khi sự khác biệt giá cao. Khi có biến đổi trong khoảng, bạn có thể mở vị trí bằng số tiền lớn hơn, nhưng nên đóng nó khi có sự thay đổi nhỏ.

Trong quá trình giao dịch áp dụng biến đổi trong khoảng, việc chọn thời điểm đúng để mở thỏa thuận rất quan trọng. Trong khi cho việc xác định vị trí dọc theo xu hướng, điều này không có ý nghĩa quá lớn.

Các chuyên gia thường thích giao dịch trong giai đoạn biến đổi trong khoảng vì họ có nhiều khả năng quản lý tài chính ngay lập tức với ít chi phí gián tiếp hơn (phí hoa hồng, thiệt hại do sự khác biệt giá đề nghị/giá chào bán và mua, và như vậy). Người mới bắt đầu và những người không liên quan chặt chẽ đến các nền tảng giao dịch nên chủ yếu sử dụng xu hướng.

Sự không nhất quán liên quan đến các cơ sở thời gian khác nhau

Hình ảnh tổng quan về điều kiện thị trường hiện tại, nhận được từ biểu đồ được vẽ trên các cơ sở thời gian khác nhau, có thể mâu thuẫn.
Nếu có sự nghi ngờ về sự hiện diện và bản chất của xu hướng trong quá trình phân tích biểu đồ, bạn nên chuyển sang các biểu đồ với chu kỳ cơ sở lớn hơn. Đây là nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch màn hình ba lớp. Một trong những niềm tin sai lầm phổ biến là rằng sự thành công phụ thuộc vào tốc độ nhận thông tin và tốc độ thực hiện các giao dịch trong hệ thống giao dịch.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn