Support service
×

Главни модели на обръщане

Главните модели на обръщане
 
Графиките на всяко движение на цените на валута с всякакви единици за измерване на времето формират периодични и идентични модели от различен тип. Някои от тези фигури винаги се формират на графиките преди края на тренда, когато обемът на операцията се увеличава или намалява значително.
Моделите на Глава и рамене, обърнати Глава и рамене, Двоен връх, Двойно дъно, Троен връх и Тройно дъно се наричат ​​общи модели за обръщане поради тяхното значение за прогнозата за обрат на пазарите.
 
Глава и рамене
 
Моделът на Глава и рамене е един от най-надеждните и широко използвани.
Образува се от три последователни ралита на цените. Първото и третото рали или т.нар. рамене, са с почти с еднаква височина. Средното рали е най-високото. И трите ралита започват на една и съща линия на подкрепа, наречена деколте.
Преди да достигне точка А, деколтето е линията на съпротива. След като я премине, тя се превръща в силна линия на подкрепа. Графиката на цените се изтегля от него два пъти в точки В и С. Деколтето най-накрая се пробива в точка D при голям обем на търговия, с което се потвърждава обрата на тренда. Тъй като има пробив през силната линия на подкрепа, естествено е да се валидира деколтето (точка Е), което отново се превръща в линия на съпротивата. Когато съпротивата бъде затвърдена, цената вероятно ще спадне до нивото на точка F, разстоянието до която се нарича ценова цел след края на модела на Глава и рамене. Тогава ценовата цел е почти равна на разстоянието от деколтето до върха (амплитудата) на главата. За оценка на цената това разстояние се нанася надолу от точката на пробив на деколтето D (линия DL)
 
Закупуване при сигнали за модел на Глава и рамене:
 
Моделът на Глава и рамене се състои от следното:
 
1.  Линията на подкрепа, минаваща през точки В и С
 
2. Линията на съпротива. След формирането си при пробива на точка D, пазарът може да тества своята трайност в точка Е.
 
3. Посоката на цената. Когато няма пробив на деколтето под натиска на купувачите в точка Е, фигурата съдържа информация относно тренда на ценовата графика - която ще бъде противоположна на посоката на фигурата (т.е. меча).
 
4. Цел. Потвърждението на фигурата сочи към нея (през пробив на деколтето на фона на голям обем на търговия).
 
Едно от основните условия за правилната интерпретация на този модел е наличието на значителен обем на търговията при пробив на деколтето. Пробивът, когато обемът не е голям, е сериозно предупреждение, че пробивът надолу е фалшив и вероятно ще завърши със силна обратна реакция на цената (покачване). Времето, използвано за формирането на този модел, може да бъде различно - от няколко седмици до няколко месеца. Такива модели, формирани в рамките на ден или дори час и по-малко, не са надеждни.
 
Обърнати глава и рамене
 
Моделът на Обърнати глава и рамене е обърнатото отражение на предишната фигура. Ето защо цялата информация относно характеристиките, възможните проблеми и сигналите, написани по-горе, е вярна за тази фигура. Тя се формира, когато валутата за търговия пробие мечия канал. Графиката на цените доказва предишната линия на съпротивата (възходяща линия 3), която се е превърнала в линия на подкрепа. От три последователни издигания раменете (1 и 3) са с приблизително еднаква височина, а върхът на главата е по-нисък от върховете на раменете. Преди да достигне точка А, деколтето е било линия на подкрепа. След този пробив на линията тя се превърна в надеждна линия на съпротива.
Цената се обръща два пъти от деколтето - в точките В и С. Пробивът на деколтето вероятно ще бъде в D точка при условията на голям обем на търговия. Поради силния пробив на линията на съпротива, може да се предположи, че до следващия обрат ще бъде има вече потвърждаване на деколтето (точка Е) -  отново линия на подкрепа. Ако линията на подкрепа задържи позициите си, можем да очакваме цената да се повиши до ниво F, което съответства на ценовата цел на модела на обърнати глава и рамене. Целта е приблизително равна на амплитудата на модела на глава и рамене се измерва от точка D на пробива на деколтето нагоре.
 
Двоен връх
 
Двойният връх се състои от два върха с приблизително еднаква височина. Успоредно на линията на съпротива, която е изтеглена през двата върха, се начертава линия, която може да се счита за подобна на тази на деколтето при модела на Глава и рамене.
 
Търговските сигнали за модела Двоен връх.
 
Моделът Двоен връх включва информация за:
 
1. Линията на подкрепа.
 
2. Линията на съпротива.
 
3. Посоката на цената. Ако деколтето издържа на натиска на купувачите, моделът ще информира за по-нататъшния ценови тренд, който ще бъде противоположен на посоката на върха (или мечи).
 
4. Ценовите цели, оформени от потвърждението на модела, което от своя страна е пробивът на деколтето при голям обем на търговия.
 
Подобно на модела на Глава и рамене, основното условие за успешното формиране на модела Двоен връх е наличието на голям обем на търговия в момента, когато деколтето бъде пробито.
Пробивът при малък обем сигнализира за фалшив кросоувър, след което ще последва силна обратна реакция на цената (покачване). Времето на формиране на тази фигура може да варира от няколко седмици до няколко месеца. Такива модели, които са се формирали в рамките на един ден (час или по-малко), не са надеждни. Надеждността е по-висока, когато формирането отнема повече време. Въпреки това целта за цената вероятно няма да бъде постигната скоро. Няма проверени препоръки по този въпрос, поради което хипотезата за условията на изпълнението на модела трябва да се основава на здравия разум. Важно е да се измери целта от точката на пробив на деколтето, но не и от средата на модела, което може да бъде резултат от механичното продължение на промяната на височината на върховете.
 
Двойно дъно
 
Моделът на Двойно дъно е подобен на предишния. Ето защо цялата информация, свързана с характеристиките и заключенията, написани по-горе, е приложима и за този модел. Височината на дъната е почти еднаква. Деколтето е нанесено успоредно на линията, която свързва върховете на дъната.
 
Троен връх
 
Тройният връх е комбинация от моделите на Глава и рамене и Двоен връх. Характеристиките и заключенията, написани за Двоен връх са верни и за този модел. В класическия модел на Троен връх деколтето е успоредно на линията, която свързва три върхови точки В, D и F. Тъй като това е линия на подкрепа, деколтето е пробито в точка А и е превърнато в силна линия на подкрепа за ценовите нива C и Е, а след това отново пробито в точка G. Линията на подкрепа епревърната в силна линия на съпротива, което води до обрат на пазара в точка H. Целта за нивото I, което е отдалечено от деколтето на разстояние, равно на средната височина на трите върха на модела, измерено от точка D. Подобно на Двойния връх, той завършва в точка E. Цената отстъпва рязко до точка F. Линията на съпротива се задържа отново и цената се устремява до нивото на точка G. На това ниво пазарният натиск причинява пробив на линията на подкрепа. След евентуално затвърждаване на деколтето, цената отново спада до  достигане на целта.
 
Тройно дъно
 
Тройното дъно е хибрид от моделите на Двойното дъно и обърнати Глава и рамене. При Тройното дъно деколтето е нанесено успоредно на линията, която свързва трите дъна (В, D и F). Като линия на подкрепа, деколтето е пробито в точка А. То се превръща в силна линия на съпротива на нивото на цени C и Е, но е пробито в точка G. Линията на съпротива се превръща в силна линия на подкрепа, която предизвиква обрат в точка H. Целта за достигане е ниво I , което е отдалечено от деколтето на разстояние, равно на средната височина на трите дъна на модела, измерени от точка D.
 
Кръгла горна част, кръгло дъно, чинийка, обърната чиния
 
Моделите Кръгла горна част, Кръгло дъно, Чинийка, Обърната чиния се формират в резултат на умерената и постепенна промяна на посоката на пазара. Тези модели отразяват неяснотата на пазара и края на тренда или иначе казано, към този момент търговската активност е ниска и е почти невъзможно да се определи кога тази ситуация ще приключи. Известно е обаче, че колкото по-дълъг е процесът на формиране на тези модели, толкова по-голяма е възможността за рязко обръщане на цената в нова посока.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""