Support service
×

Теория на вълната на Елиът

Теорията на вълната на Елиът представлява развитие на добре познатата теория на Дау. Тя се прилага за всички свободно търгувани активи, пасиви или стоки (акции, облигации, петрол, злато и др.). Теорията на вълната е предложена от счетоводителя Ралф Нелсън Елиът в книгата му „Принципът на вълната”, публикувана през 1938 г. Теорията на вълната на Елиът се основава на някои постоянни циклични модели в психологията на човешкото поведение. Според Елиът движението на пазарните цени може да бъде ясно определено и показано на графиката като вълни. Тук вълната е ясно видимо движение на цените. Теорията на вълните на Елиът е система от емпирично изведени правила за прогнозиране на поведението на пазара.
 
В рамките на бичия тренд вълните 1, 3 и 5 са ​​импулсни вълни, които се подразделят на пет вълни с по-малка степен. Вълни 2 и 4 са корективни вълни и те се подразделят на три под-вълни. Импулсните вълни са маркирани с цифри, докато корективните вълни – с букви.
 
За всички времеви рамки теорията на Елиът гласи:
 
1. Пазарът може да бъде в бича или меча фаза.
 
2. И двете фази в избраната времева рамка могат да бъдат описани чрез формиране на 8-вълнови пазарни движения.
 
3. Първите пет вълни от всяка фаза, които са маркирани с цифри, формират основния пазарен тренд или импулс. Последните три вълни, които са маркирани с букви, образуват корекционното движение, което е противоположно на основния тренд. По-нататъшното развитие през последните три вълни може да доведе до промяна в пазарния тренд.
 
4. Всяка вълна се развива във времето според своите правила. Моментът, когато вълната завършва своето формиране, както и нейният размер, могат да се предскажат с висока точност, като се има предвид, че всички пазарни вълни на по-голяма времева рамка са били правилно идентифицирани и текущото състояние на пазара е точно определено.
 
5. Ако прогнозираният момент на завършване на вълната или нейният размер не съответства на по-ранните изчислени стойности, това означава, че първоначалният анализ на вълните на Елиът не е бил правилен.
 
Правила на вълните на Елиът:
 
1. Вълна 2 никога не проследява повече от 100% от Вълна 1. Например, в рамките на бичи тренд, дъното на Вълна 2 никога няма да се движи под нивото, от което Вълна 1 е започнала.
 
2. Вълна 3 не може да бъде най-късата от трите импулсни вълни. Обикновено това е най-дългата вълна.
 
3. Вълна 4 не се припокрива с ценовата територия на Вълна 1, с изключение на специална формация на графиката. Движението на пазара остава същото като преди формирането на вълната, независимо от нейния размер и период на движение.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""