Support service
×

Теорията на огледалния пазар

Теорията за вълните на Елиът някога е била доста популярна и остава широко използвана и до днес. Всяка популярна теория обаче претърпява различни модификации и допълнения. Добър пример за това е сложна смесица от Теорията на хаоса и Теорията на вълната, които са се слели за създаването на Теорията на огледалния пазар.
 
Има толкова много неща, които можете да намерите в Интернет. Екипът на ChaosTradingGroup дори е разработил и публикувал огледален скрипт. Целта му да предостави точни прогнози за колебанията на цените изглежда доста амбициозна. Техните разработки обаче отговарят на тяхната мисия.
 
Според Елиът пазарните движения формират безкрайната последователност от цикли на входящи и изходящи потоци от колебания на цените. Перфектната вълна се изгражда от цикли 8, 34, 144, докато всички останали нейни вълни излизат от нулевата точка. По този начин огледалният скрипт търси точно тези нулеви точки, където пазарът започва да се отразява. Сърцевината на сценария е да намери най-важните центрове от много такива точки. Необходимите точки ще повтарят точно историческите данни и след това ще прогнозират по-нататъшно поведение на цената.
 
Скриптът определено е полезен за търговец, но за съжаление няма пълни насоки за работа с него. Освен това няма ясна стратегия за търговия с точни правила за настройка и стандартни входни и изходни точки.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""