Υπηρεσίες εταιρείας


Είναι η λειτουργία Rollover διαθέσιμη τόσο για συναλλασσομένους PAMM όσο και για επενδυτές PAMM;

 

Η επιλογή ανατροπής (Rollover) είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε συμμετέχοντα στο σύστημα PAMM. Ωστόσο, ένας επενδυτής PAMM μπορεί να απενεργοποιήσει μια ανατροπή από έναν συναλλασσόμενο PAMM στις ρυθμίσεις προφίλ. Έτσι, η επιλογή ανατροπής θα είναι διαθέσιμη μόνο για τον επενδυτή PAMM.

 

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους