Support service
×

Maklumat mengenai rujukan dan komisen

Statistik akaun afiliasi tersedia di bahagian "Rujukan dan Komisen" di kawasan afiliasi:

"Komisen saya"
 
"SUB IB dan komisen"
 
"Rebat"
 
"Statistik grafik"

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""