Support service
×

Bilakah jumlah deposit akan diambil kira untuk pengiraan bonus?

Jumlah deposit akan dimasukkan ke dalam pengiraan bonus bermula dari saat anda membayar kad tersebut.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""