Support service
×

1. kapitola. Úvod

Až do 70. rokov bol výmenný kurz konkrétnej meny určovaný zlatými rezervami krajiny. To bolo spôsobené tým, že globálne trhy boli regulované zlatým štandardom. Každá mena mala svoj ekvivalent v trójskej unci. Situácia sa však časom zmenila a od zlatého štandardu sa upustilo. Nahradil ho systém pohyblivých výmenných kurzov, rámci ktorého hodnotu meny určuje vzťah medzi jej ponukou a dopytom po nej. Takto vznikol devízový trh, teda forex.

 

Na forexovom trhu sa menová jednotka jednej krajiny predáva za určitý počet jednotiek druhej krajiny. Predávať peniaze za peniaze je možno asi trochu abstraktná predstava. Namiesto toho si môžete predstaviť, že menu krajiny je akoby cenný papier, na základe ktorého máte podiel na ekonomike danej krajiny. Stabilita meny je totiž určujúcim faktorom ekonomickej odolnosti krajiny. Pri obchodovaní na forexe teda obchodujeme s „časťami“ ekonomík krajín.

 

Prečo je forex taký jedinečný? Predstavte si trh, kde môžete predať alebo kúpiť čokoľvek chcete. Prinesiete naň produkt a okamžite nájdete kupca ochotného zaplatiť obojstranne výhodnú cenu. Toto sú charakteristiky ideálneho trhu s vysokou likviditou. Likvidita je príležitosť predať alebo kúpiť produkt za obojstranne výhodnú cenu alebo inými slovami, vymeniť produkt za peniaze a naopak. Čím sa vyznačuje ideálny trh? Zákazom monopolu, férovou hospodárskou súťažou, veľkým počtom účastníkov a nepretržitou prevádzkou. Toto sú hlavné, nie však všetky, požiadavky ideálneho trhu. Najskôr by ste si mali uvedomiť, že forexový trh má najvyššiu likviditu zo všetkých svetových trhov!

 

Denný obrat na forexe presahuje 3 miliardy dolárov. Vstup na tento trh je okrem toho veľmi jednoduchý. Stačí len určitý objem počiatočného kapitálu (touto otázkou sa budeme zaoberať neskôr) a pripojenie k internetu. Vďaka obrovskému počtu účastníkov nemôže nikto dlhodobo ovplyvňovať ponuku a dopyt po akejkoľvek mene. Na ponuku a dopyt tak majú vplyv jedine prirodzené ekonomické procesy charakterizované pravidelnosťou a neočakávanosťou. Ak chcete úspešne obchodovať na forexe, je veľmi dôležité porozumieť zmenám v týchto procesoch a rýchlo na ne reagovať. Táto stratégia sa nazýva fundamentálna analýza. Okrem toho existuje technická analýza, o ktorej si pohovoríme neskôr.

 

Je zaujímavé, že do konca 90. rokov mohli na forexovom trhu obchodovať iba veľké finančné inštitúcie a banky. Na vstup do nákupných/predajných pozícií bolo potrebné mať veľký kapitál v amerických dolároch. Táto prax sa však rozvojom internetu zmenila, objavili sa sprostredkovatelia alebo brokeri. Súkromné ​​osoby s významným kapitálom môžu využiť možnosť maržového obchodovania a otvárať dlhé/krátke pozície rádovo v tisícoch dolárov, pričom riskujú vlastný kapitál. Práve maržové obchodovanie je jadrom forexového obchodovania, ale o tom si povieme neskôr.

 

Forex nemá fyzické sídlo ani centralizovanú burzu či zmenáreň. Investori na forexe obchodujú po celom svete! Obchodovanie sa vykonáva 24 hodín denne. Podľa kalendárneho dňa sa obchodovanie začína na južnej pologuli vo Wellingtone (Nový Zéland), pokračuje podľa časových pásiem v Sydney, Tokiu, Hongkongu, Singapure, Moskve, Frankfurte nad Mohanom, Londýne, Zürichu a končí sa v New Yorku a Los Angeles. Spomedzi uvedených miest sú najdôležitejšie Tokio, Londýn a New York. Počas jednotlivých častí dňa sa volatilita mien spravidla mení, a to podľa pracovnej doby hlavných finančných parketov.

 

Zhrňme si teda, čo sme si povedali na úvod. Medzinárodný menový trh má v porovnaní s ostatnými trhmi, napríklad s akciovým, na ktorom sa obchoduje s akciami, množstvo výhod. Na Ďalekom východe Ruska netreba v noci bdieť a čakať, kým sa nezatvorí akciový trh v Moskve. Forex funguje nepretržite a má najvyššiu likviditu na svete.

Rozvoj internetu prispieva k tomu, že na trhu pôsobia mnohí brokeri (sprostredkovatelia), ktorí umožňujú jednotlivým investorom obchodovať a profitovať na forexovom trhu. Konkurencia medzi brokermi je veľmi intenzívna. V dôsledku nej ponúkajú brokeri jednotlivcom výhodné podmienky obchodovania na forexe. V úvodnej časti sme zámerne nepoužívali špeciálne výrazy. Nechceli sme čitateľa preťažovať nadmerným množstvom informácií. Nasledujúce kapitoly sú však písané s cieľom vysvetliť obchodovanie na forexe.

 

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""