Support service
×

Kapitola 5. Ceny (kotácie) na devízovom trhu

Keď niečo kupujeme v obchode, cenu položky nám ukazuje cenovka v domácej mene. Napríklad za knihu zaplatíme 12 dolárov. To je pre nás bežná prax.

Na devízovom trhu obchodujeme vždy s jednou menou proti druhej. Tradičná cenovka preto v tomto prípade nestačí. Napríklad obchodujeme s americkým dolárom a eurom. Na výpočet ceny meny potrebujeme vedieť hodnotu 1 dolára v eurách alebo cenu 1 eura v amerických dolároch. To znamená, že potrebujeme poznať výmenný kurz jednej meny k druhej. Takýto výmenný kurz sa označuje ako A/B. V našom prípade teda EUR/USD.

Prvá mena v cene sa nazýva základná mena,  druhá sa nazýva kótovaná mena. Pre akýkoľvek menový pár na devízovom trhu je pozícia meny v kotácii pevne stanovená. Pre pár EUR/USD je to vždy EUR/USD a nikdy nie USD/EUR. Euro je teda základnou menou a americký dolár je kótovanou menou.

Ako sa určuje pozícia meny v cene? Zabudnime na chvíľu na forex a pozrime sa bližšie na krajinu ako je Japonsko. Historicky má každá krajina svoje vlastné zásady uvádzania cien. Tie   spravidla vychádzajú z účelnosti informácie. Je predsa jednoduchšie povedať, že na nákup 1 amerického dolára potrebujete 104,78 jenov, a nie naopak. Výraz USD/JPY preto predstavuje výmenný kurz japonského jenu. Výmenný kurz je možné kótovať dvoma spôsobmi: priamou kotáciou, pri ktorej sa jedna jednotka cudzej meny vyjadruje v domácej mene, a nepriamou kotáciou , ktorá jednu jednotku domácej meny vyjadruje v cudzej mene. V našom prípade vyjadruje USD/JPY nepriamu kotáciu pre Japonsko.

Na devízovom trhu neexistuje domáca mena. Hlavnou rezervnou menou je americký dolár. Pri uvádzaní cien (kótovaní) vo vzťahu k americkému doláru sa používajú pravidlá na kótovanie meny v príslušných krajinách. Pokiaľ ide o americký dolár, uplatňuje sa koncept priamych a nepriamych kotácií. Ak je teda americký dolár základnou menou v menovom páre, ide o nepriamu kotáciu. Ak je americký dolár kótovanou menou v menovom páre, ide o priamu kotáciu. Vezmime si napríklad pár USD/JPY. V tomto prípade je americký dolár základnou menou v nepriamej kotácii. V páre GBP/USD je zas kótovanou menou v priamej kotácii.

Keď hovoríme, že cena páru A/B je X, znamená to, že môžeme kúpiť alebo predať 1 jednotku základnej meny za X jednotiek kótovanej meny B. Napríklad, ak povieme, že kurz páru EUR/USD je 1,2845, máme na mysli, že môžeme kúpiť alebo predať 1 euro za 1,2845 USD. Inými slovami, pri nákupe a predaji ide vždy o základnú menu. Ceny denominované v amerických dolároch sú uvedené nižšie:

EUR/USD 1,2845

USD/JPY 97,50

GBP/USD 1,660

USD/CHF 1,1623

AUD/USD 0,6735

USD/CAD 1,2535 

Môžeme teda kúpiť/predať 1 euro za 1,2845 USD a 1 USD dolár za 97,5 japonského jenu atď.

Treba si uvedomiť, že v zozname kotácií na internete nie je vždy uvedené, či ide o   priamu alebo nepriamu kotáciu. Poskytovatelia týchto služieb totiž predpokladajú, že používatelia sú dobre informovaní a chápu, ktoré meny sú kótované a ktoré základné. Napríklad vidíte, že pár JPY/USD má kótovanú cenu 97,50. Tá je voči americkému doláru kótovaná nepriamo, čo znamená, že cena páru USD/JPY je 97,50. Kurzový lístok voči americkému doláru má niekedy vyznačenú iba jednu menu. Napríklad cena JPY je 97,50. Preto je dôležité preštudovať si ceny mien, s ktorými sa chystáte obchodovať, a tiež vedieť, o akú kotáciu  - priamu alebo nepriamu - ide voči americkému doláru. V opačnom prípade totiž môže byť vaše obchodné rozhodnutie nesprávne. Napríklad švajčiarsky frank je kótovanou menou voči americkému doláru. Cena 1,1623 znamená, že môžete kúpiť/predať 1 USD za 1,1623 CHF, a nie naopak.

Okrem toho je kľúčové pochopiť, ako sa ceny menia. Vašim hlavným cieľom na devízovom trhu je predsa nakupovať lacnejšie a predávať za vyššiu cenu. Pri priamych kotáciách majú zmeny výmenného kurzu opačný význam ako pri nepriamych. Pri priamej kotácii voči americkému doláru, ako je to v prípade páru GBP/USD, znamená zvýšenie ceny rast britskej libry a pokles amerického dolára. Kým pri páre USD/JPY to znamená posilnenie amerického dolára a oslabenie japonského jenu. Pri zatváraní pozície na devízovom trhu si preto nesmiete zamieňať cenu s menou, o ktorú sa zaujímate.

Pre rôzne ceny sa používa indikátor presnosti - počet desatinných miest za desatinnou čiarkou. Najmenšia možná cenová zmena sa nazýva bod alebo pip, ktorého hodnota sa pri jednotlivých pároch líši. Napríklad pre pár EUR/ USD je 1 pip 0,0001 a pre pár USD/JPY 0,01. Väčšie čísla  sa menia pomaly.

Osobitnú pozornosť si zaslúži cena 1 pipu v amerických dolároch, ktorá je veľmi zaujímavá. V prípade priamej kotácie voči americkému doláru sa hodnota 1 bodu určuje ľahko, lebo je už uvedená v USD. V prípade nepriamej kotácie voči americkému doláru sa hodnota 1 pipu v amerických dolároch počíta pomocou osobitného vzorca. K tomu sa vrátime neskôr, keď sa naučíme, ako vypočítať zisk a stratu.

V tejto kapitole sme všetky ceny uvádzali v spotových (aktuálnych) cenách. Pojmy ako cena bid a cena ask, spread a krosové ceny sme sa rozhodli nechať na neskôr. Tieto koncepty si opíšeme  v ďalších kapitolách.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""