Support service
×

6. kapitola. Cena ask/cena bid a spread

Doteraz sme v súvislosti s cenami na forexovom trhu zámerne používali iba spotové (aktuálne) devízové ​​kurzy, aby bol obsah nášho webu jednoduchší na pochopenie. Na forexe sa však v skutočnosti uvádzajú dve ceny -  cena predaj (bid) a cena nákup (ask). Tieto ceny sú zvyčajne oddelené lomkou (/) a uvádzajú sa v poradí: cena ask/ cena bid. Napríklad takto: USD/JPY 104,85/104,75. Na zjednodušenie budeme ďalej ceny uvádzať s anglickými výrazmi cena ask a cena bid.

Cena ask je dohodnutá cena, za ktorú od vás zmluvná strana kupuje základnú menu. Cena bid je dohodnutá cena, za ktorú vám zmluvná strana základnú menu predáva. Cena ask a cena bid je z vášho pohľadu obrátená. Názov totiž vychádza z toho, kto cenu ponúka, teda cena nákup (ask) znamená, že od vás kupujú a cena predaj (bid), že vám predávajú. Inými slovami, ak sa chystáte kúpiť menu, ktoré je v páre uvedená ako základná, mali by ste sa sústrediť na cenu predaj (ask). A ak máte v úmysle základnú menu predať, mali by ste venovať pozornosť cene nákup (bid).

Ak chcete napríklad kúpiť 100 amerických dolárov za japonské jeny pri kurze USD/JPY 104,75/ 104,85 , potrebujete 100 x 104,85 = 10 485 japonských jenov. Ak chcete naopak získať japonské jeny predajom 100 amerických dolárov, pri takomto predaji dostanete 100 x 104,75 = 10 475 japonských jenov.

Zobrazenie výmenných kurzov sa líši podľa toho, akú obchodnú platformu online broker poskytuje. Pretože veľké číslice sa menia len zriedka, v cene predaj (ask) oficiálnych kotácií na forexe sa uvádzajú skôr príležitostne. Naša kotácia USD/JPY teda môže vyzerať takto: USD/JPY 104,75/85. Veľkou číslicou sa pritom označuje základný počet 100 pipov. V cene predaj (ask) sa preto spravidla zobrazujú iba posledné dve číslice.

Rozdiel medzi cenou bid a cenou ask (ľavou a pravou stranou kotácie) sa nazýva spread. Pre toho, kto stanovuje cenu, predstavuje spread spôsob, akým môže dosiahnuť zisk.

Napríklad broker ponúka pár USD/JPY s devízovým kurzom 104,75/85 a spreadom 10 pipov. Predáte 100 USD a získate 100 x 104,75 = 10 475 japonských jenov. Ak si niekto týchto 100 USD kúpi , bude mu vyplatená suma 100 x 104,85 = 10 485 jenov. Maklér teda zarobí 10 485 - 10 475 = 10 jenov. Je zrejmé, že sprostredkovateľ má zisk z opačných menových transakcií - teda keď niekto kupuje a predáva. Toto je základný princíp zisku brokera na devízovom trhu.

Zisk 10 jenov (okolo 0,1 USD) pri stodolárovom obchode je takmer zanedbateľný. Pri obchode väčšieho rozsahu, povedzme okolo 100 000 USD, používajú zmenárne väčšie spready ako pri kotáciách na forexe. Napríklad reálna zmenáreň ponúka na páre USD/JPY takýto výmenný kurz: 102,00/108,00 so spreadom 600 pipov. Ak v danom prípade predá 100 USD, zarobí 600 japonských jenov (alebo 5,56 USD).

Ako vypočítať zisk z vykonaného obchodu v požadovanej mene sa naučíme v ďalších kapitolách. Nateraz stačí, keď pochopíte, že každá kotácia na forexe má dve ceny - cenu ask/cenu bid - a že rozdiel medzi nimi sa nazýva spread a vyjadruje sa v pipoch.

Spread je zdrojom príjmu pre toho, ktorá stanovuje cenu. Brokeri, ktorí poskytujú prístup k online devízovému obchodovaniu pre súkromných investorov, si províziu spravidla neúčtujú, pretože zisk majú zo spreadov. V nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať procesom otvárania a zatvárania pozícií na devízovom trhu. Dozviete sa, prečo veľké spready nie sú priaznivé pre súkromných investorov. Nateraz stačí pochopiť, že pri výbere sprostredkovateľa je potrebné venovať pozornosť predovšetkým veľkosti spreadu: čím je menší, tým lepšie.

Kto určuje ceny nákup a predaj? Z čoho vychádzajú? Kurzy mien sa stanovujú iba na základe ponuky a dopytu na devízovom trhu. Ide hlavne o aktívnych účastníkov trhu, ktorí ovplyvňujú výmenné kurzy (o rôznych účastníkoch trhu sme už hovorili). Po výraznej zmene výmenného kurzu majú veľkí pasívni účastníci a milióny jednotlivých obchodníkov vplyv aj na ďalšie zmeny výmenných kurzov. Ak sa teda väčšina účastníkov trhu snaží predať určitú menu, jej cena klesá. Ak majú naopak tendenciu túto menu kupovať, jej cena rastie. Cieľom obchodníka je teda tento trend včas spozorovať.

Veľkosť spreadu nie je pre účastníkov trhu vždy rovnaká. Pre hlavných hráčov na trhu, ktorí otvárajú pozície za milióny amerických dolárov, je veľkosť spreadu minimálna - iba zopár pipov, pretože aj malý spread môže z takýchto obchodov priniesť veľké zisky. U menších hráčov na forexe býva spread väčší, pretože narábajú s menšími prostriedkami. V zmenárňach preto môže spread dosiahnuť stovky pipov.

Veľkosť spreadu sa môže zvýšiť, ak je výmenný kurz nestabilný a rýchlo sa mení. Keď napríklad počas zverejňovania dôležitých makroekonomických štatistík (prvky fundamentálnej analýzy si podrobne opíšeme v nasledujúcich kapitolách) rastie objem otvorených nákupných a predajných pozícií, online brokeri niekedy veľkosť spreadu zväčšia. Aj to je pri výbere retailového brokera vhodné zvážiť. Preto je vhodnejšie vybrať si takého brokera, ktorý ponúka fixné, pevne stanovené spready.

Veľkosť spreadu niekedy závisí od trhovej likvidity konkrétnej meny. Ak sa s menou na devízovom trhu aktívne neobchoduje, pri daných menových pároch bude spread väčší. K tomu najčastejšie dochádza pri medzibankovej výmene mien, keď si banky vymieňajú exotické meny s nízkou likviditou na rozvíjajúcich sa trhoch. Súkromní investori sa na devízovom trhu zaoberajú predovšetkým menami s veľkou likviditou.

Pre veľkých účastníkov trhu môže veľkosť spreadu závisieť od objemu otvorenej pozície. Ak sa jej suma výrazne líši od priemerných pozícií na danej mene, spread sa môže zvýšiť. Na jednej strane platí, že všetky veľké obchody (pozície) sú spojené so značným rizikom. Na druhej strane pri vykonávaní menších transakcií zas banky utrpia väčšie straty.

Na veľkosť spreadu môže mať vplyv aj vzťah medzi účastníkmi obchodu. Ak majú zmluvné strany silné obchodné vzťahy, môžu si dohodnúť menší spread. Naopak, ak obchodník banky nechce uzavrieť obchod s určitým klientom, môže spread zámerne nadhodnotiť, a tak primať klienta, aby potenciálny obchod odmietol.

Cena ask, cena bid a veľkosť spreadu v kótovanej cene (kotácii) sú teda kľúčovými pojmami pri  obchodovaní na devízovom trhu. Súkromní investori by mali pochopiť, čo tieto pojmy znamenajú. Obchodník musí základným pojmom správne rozumieť, lebo pri obchodovaní na devízovom trhu by sa mal vedieť rýchlo rozhodovať.

Súkromných investorov by nemala vystrašiť skutočnosť, že obchody na devízovom trhu sa zvyčajne uzatvárajú za státisíce amerických dolárov. Princíp maržového obchodovania, ktorý si rozoberieme v nasledujúcich kapitolách, totiž umožňuje súkromným investorom otvárať pozície v objeme, ktorý stonásobne prevyšuje ich vlastné zdroje.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""