Support service
×

9. kapitola. Devízový trh a zmenáreň

Cieľom obchodovania na devízovom trhu je zarábanie peňazí na menových špekuláciách. V predchádzajúcej kapitole sme opisovali menový trh, no nespomenuli sme napríklad to, aký počiatočný kapitál je potrebný na obchodovanie na devízovom trhu a aký zisk možno očakávať. V tejto kapitole sa to pokúsime objasniť. 

Keďže výmena mien v zmenárni je zjednodušeným modelom dosahovania zisku na devízovom trhu, začneme jej opisom. Dosiahnuť zisk môžete teoreticky prostredníctvom nákupu alebo predaja meny v zmenárni, ale v tomto prípade je jeho výška príliš malá v porovnaní s možnosťami zarábania peňazí online na devízovom trhu. 

Predstavte si teda, že máte 1 000 dolárov a chcete zarobiť na menových špekuláciách v zmenárni. Predpokladajme, že kurz amerického dolára voči japonskému jenu v zmenárni bol 104,15/106,65. Očakávame, že kurzu japonského jenu voči americkému doláru vzrastie, a preto sa rozhodneme, že za všetky svoje doláre nakúpime jeny. Z predchádzajúcich kapitol vieme, že ceny ask a bid sa vzťahujú na základnú menu páru, v našom prípade je to americký dolár. Predávame doláre, ktoré potom nakúpi zmenáreň. Cena nákupu (cena bid) je v kurze uvedená ako prvá. Dostávame teda 104,15 × 1 000 = 104 150 JPY.

Ak predáme naše jeny za americké doláre hneď, podľa uvedenej trhovej ceny dostaneme 104 150 / 106,65 = 976,56 USD. To znamená, že pri tejto operácii budeme mať straty vo výške 1 000 USD - 976,65 USD = 23,35 USD. Čo je teda potrebné na dosiahnutie zisku? Je zrejmé, že potrebujeme, aby cena ask v kurze USD/JPY klesla nižšie, ako bola počiatočná cena nákupu, t. j. cena bid by mala klesnúť o viac ako 250 pipov. Veľkosť spreadu je 250, to znamená, že cena ask by sa mala zmeniť minimálne o veľkosť spreadu, aby sme mohli získať späť aspoň 1 000 USD. Problémom je, že zmena kurzu meny o 250 pipov by mohla trvať dlho (týždne, mesiace) v závislosti od aktuálnej situácie na devízovom trhu. Predstavme si však, že kurz sa zmenil o 500 pipov priaznivým smerom; to znamená, že kurz páru USD/JPY je 99,15/101,65. Aký zisk dosiahneme po predaji našich japonských jenov? Získame 104 150 / 101,65 = 1 024,59 USD. Náš čistý zisk z tejto operácie teda bude 1 024,59 USD - 1 000 USD = 24,59 USD. Zmena kurzu meny o 500 bodov môže v skutočnosti trvať veľmi dlho. Suma 24,59 USD sa môže stať naším mesačným alebo dokonca štvrťročným ziskom. Pochopiteľne, nie je to ideálny zisk. Môžete však zostať pokojní, pretože obchodovanie na forexe je úplne iné!

Z predchádzajúceho príkladu sme sa dozvedeli cennú informáciu, že čím nižší je spread, tým viac obchodník zarobí. Na burzách sa spread môže rovnať stovkám tikov a kurz sa spravidla mení len raz za 24 hodín. Veľkosť spreadu na devízovom trhu závisí od toho, kto kurz stanovuje. Pre súkromného investora, ktorý pracuje online, stanovuje spread jeho online broker (brokerská spoločnosť). Preto je dôležité vybrať si brokera, ktorý ponúka najvýhodnejšie obchodné podmienky. Veľkosť spreadu sa v závislosti od menových párov pohybuje zvyčajne od 1 do 10 pipov. Ako však bolo uvedené vyššie, keď je menový trh nestabilný, online brokeri sa tomu prispôsobujú.

Ďalším poučením z predchádzajúceho príkladu je, že na dosiahnutie zisku zo špekulácií s výmennými kurzami v zmenárni je potrebné nakúpiť menu, aby bolo možné včas vykonať spätnú operáciu, t. j. predať ju. V prípade príkladu so zmenárňou musíme mať okrem toho celú sumu v dolároch, aby sme mohli kúpiť japonské jeny za americké doláre. To je samozrejme náročné, avšak na devízovom trhu je všetko jednoduchšie ‒ o tom si povieme ďalej. Tiež by sme mali venovať pozornosť skutočnosti, že na menové špekulácie môžeme použiť len prostriedky, ktoré máme v hotovosti. Samozrejme, mohli by sme si vziať bankový úver, no žiadna banka vám úver na menové špekulácie neposkytne. Navyše, nechceli by ste na takýchto špekuláciách prísť o väčšinu svojho úveru a zadlžiť sa, však? Pri obchodovaní na devízovom trhu je všetko jednoduchšie. Ak využijeme princíp maržového obchodovania, o ktorom bude reč v nasledujúcej kapitole, a máme k dispozícii pomerne nemalé finančné prostriedky (aj niekoľko tisíc amerických dolárov), môžeme kontrolovať kapitál, ktorý stonásobne presahuje naše vlastné prostriedky. Čím väčší kapitál spravujeme, tým vyšší môže byť zisk. Ak by sme japonské jeny nekúpili za 1 000 USD, ale povedzme za 100 000 USD, získali by sme nie 24,59 USD, ale celých 2 459 USD, a to už stojí za to pokračovať vo vzdelávaní o obchodovaní na devízovom trhu, nie? Ukončime preto diskusiu o zmenárni a prejdime k devízovému trhu.

Ak chcete obchodovať na devízovom trhu online, mali by ste si vybrať brokera. Broker vám otvorí účet, na ktorý vložíte určitú sumu peňazí, tzv. zábezpeku. Výška zábezpeky je filozofická a zároveň praktická otázka. Závisí od toho, ako agresívne budete obchodovať a akú finančnú páku (o nej si povieme v ďalšej kapitole) budete využívať, koľko lotov (o tom bude reč neskôr) si súčasne otvoríte, aké máte skúsenosti s obchodovaním na devízovom trhu atď. Výška zábezpeky začiatočníka by nemala byť nižšia ako 1 500 - 2 000 USD. Zábezpeka sa spravidla vedie na špeciálnych viacmenových účtoch, ktoré vám broker otvorí v banke. Všeobecne platí, že väčšina brokerov sú zahraničné spoločnosti registrované v off-shore krajinách. Z tohto dôvodu sa účty otvárajú v amerických dolároch, čo však (na rozdiel od príkladu so zmenárňou) neznamená, že budete môcť pracovať len s dolárovými kurzami. Na nákup japonských jenov za libry nemusí mať obchodník na svojom účte libry. Výhodou devízového trhu je možnosť zarobiť na kurzoch mien bez toho, že menu reálne vlastníte, t. j. dátum valuácie meny stráca svoj význam. Ak bude vaša zábezpeka v amerických dolároch môžeme uzatvárať obchody v akejkoľvek inej mene. Pripomeňme si príklad so zmenárňou, kde sme čakali na rast kurzu japonského jenu voči americkému doláru, teda na moment, keď dolár klesne voči jenu v menovom páre USD/JPY. A čo keby sme naopak čakali na rast kurzu dolára voči jenu? Bolo by logickejšie kúpiť americké doláre za japonské jeny, ale čo máme robiť, ak máme len 1 000 USD a žiadne jeny? Takúto operáciu by sme v zmenárni nemohli uskutočniť. Obchodník je pri obchodovaní na devízovom trhu schopný uskutočniť takéto obchody, pretože neexistuje reálna podpora meny (ako sme už spomenuli), peniaze sa získavajú len na špekuláciách a zisk sa prepočítava na menu zábezpeky, t. j. na americké doláre.

Princíp dosahovania výnosu je rovnaký: ak chceme uskutočniť operáciu, mali by sme najprv nakúpiť menu za nižšiu cenu, aby sme ju neskôr mohli predať za vyššiu cenu. Najprv predajte menu za vyššiu cenu, aby ste ju neskôr kúpili za nižšiu cenu, čo je takmer to isté. Je to preto, že jeden druh meny sa vždy kupuje alebo predáva za iný druh. Prvá fáza operácie na devízovom trhu sa nazýva otvorenie pozície. Druhá sa nazýva zatvorenie pozície. V okamihu zatvorenia pozície sa vypočíta zisk alebo strata z obchodu, ktoré sa buď pripočítajú, alebo zodpovedajúcim spôsobom odpočítajú z účtu so zábezpekou. Obchod môžete otvoriť zadaním príkazu na nákup/predaj základnej meny kurzu. Ak otvoríte pozíciu na nákup, nazýva sa to dlhá pozícia. Ak otvoríte predajnú pozíciu, je to krátka pozícia. Keď napríklad počujete vetu „Mám otvorenú dlhú pozíciu na americký dolár voči japonskému jenu“, znamená to, že v očakávaní rastu kurzu amerického dolára voči japonskému jenu bol uskutočnený nákup určitého množstva dolárov za jeny. 

Minimálny objem operácie sa nazýva lot. Jeho veľkosť je zobrazená v kótovanej mene, ale spravidla sa rovná 100 000 USD. Pri obchodovaní otvárate a zatvárate pozície, ktorých veľkosť sa vždy rovná celému počtu lotov. Možno vám napadla otázka, ako môže súkromný investor obchodovať na devízovom trhu, ak je minimálna suma obchodu taká vysoká. Princíp maržového obchodovania, o ktorom si povieme v nasledujúcej kapitole, vám umožní spravovať finančné prostriedky vo výške 100 000 USD, pričom máte na zábezpeke len niekoľko tisíc dolárov a riskujete len svoj vklad.

Ale ani princíp maržového obchodovania nemôže zachrániť tých, ktorí takéto sumy nemajú. Na devízovom trhu môžu obchodovať aj obchodníci, ktorí majú relatívne malý kapitál (okolo 1 000 USD). Pre takýchto investorov brokeri zavádzajú mini loty vo výške 10 000 USD. Niektorí brokeri ponúkajú dokonca aj mikro loty, ktoré sa rovnajú len 1 000 USD a na ich ovládanie stačí niekoľko stoviek dolárov, ale tieto loty sa využívajú skôr zriedkavo. V praxi, ako začínajúci obchodník, budete s najväčšou pravdepodobnosťou obchodovať s minilotmi.

Čím vyššia je vaša zábezpeka, tým viac lotov môžete súčasne otvoriť. Pri uzatváraní obchodov je potrebné zohľadniť, koľko súčasne otvorených pozícií budete v závislosti od vašej stratégie potrebovať. Preto by ste mali mať vždy prehľad o výške svojej zábezpeky.

Aký je približný zisk z jednej operácie na devízovom trhu? Predstavme si, že obchodujeme s minilotmi, zábezpeka je 1 000 USD a predpovedáme rast kurzu amerického dolára voči japonskému jenu pri aktuálnom kurze USD/JPY 104,75/80. Ako vidíme, spread sa rovná 5 bodom, čo je pre forex typické, a je to podstatne menej ako v príklade so zmenárňou. Predpokladajme, že otvárame dlhú pozíciu na USD/JPY s jedným minilotom pri cene 104,80 JPY za jeden dolár. Naša predpoveď pohybu kurzu sa potvrdí a v okamihu uzavretia pozície je kurz páru USD/JPY 105,10/15. Podarilo sa nám teda „zachytiť“ ziskový pohyb kurzu rovnajúci sa 105,10 - 104,80 = 30 tikov. Je potrebné poznamenať, že tiky zodpovedajú kótovanej mene, t. j. japonskému jenu. Aby sme mohli vypočítať hodnotu nášho zisku v amerických dolároch, je potrebné previesť 30 tikov v dolárovom ekvivalente a vynásobiť veľkosťou mini lotu 10 000. Na prepočet pipov na dolárový ekvivalent vydelíme 0,30 kurzom predaja amerického dolára za japonské jeny, teda 0,30 / 105,15 = 0,0029. Získaná hodnota zodpovedá 29 bodom v dolárovom ekvivalente a vynásobením 10 000 môžeme získať sumu nášho zisku - 29 USD. Pohyb kurzu v našom príklade sa rovnal iba 30 tikom a na tomto pohybe s 1 000 USD sa nám podarilo získať zisk vo výške 29 USD. Tento pohyb sa dá na forexe „zachytiť“ v priebehu niekoľkých hodín alebo dokonca minút. 

Kapitolu si zhrnieme porovnaním zisku, ktorý sme získali z operácie v zmenárni opísanej na začiatku kapitoly a z operácie na devízovom trhu, o ktorej sme hovorili na konci. Je zrejmé, že možnosti, ktoré poskytuje devízový trh, sa nedajú porovnať s možnosťami zmenárne. Zisk, ktorý sa dá teoreticky dosiahnuť za mesiac v zmenárni, sa dá na devízovom trhu dosiahnuť za hodinu!

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""