Support service
×

Nezaúčtoval sa swap, hoci táto funkcia bola aktívna

Stáva sa to v dvoch prípadoch:

1. Otvorili ste obchod na páre s nulovým swapom. Tu je zoznam takýchto párov: http://instaforex.com/sk/specifications

2. SWAPy boli zaúčtované, ale suma zaúčtovaných swapov je nižšia ako minimálna hodnota, ktorú je možné zobraziť na platforme.

Prostriedky na účte sa zobrazujú s presnosťou na 0,01 USD. Príklad: swap pre pár GBP/USD je 0,20 pipu, teda 0,20 USD (1 USD
× 0,20) za 1 lot. Avšak v prípade obchodu s rovnakým menovým párom v objeme 0,01 lotu sa suma swapu bude rovnať 0,002 USD (hodnota pipu 0,01 USD × 0,2). Túto sumu nie je možné zobraziť na platforme. Ak ste svoju pozíciu nechali otvorenú päť dní, swap sa na platforme zobrazí takto: 0,002 × 5 = 0,01 USD.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""