Support service
×

Nezaúčtoval sa swap, hoci táto funkcia bola aktívna

Stáva sa to v dvoch prípadoch:

1. Otvorili ste obchod na páre s nulovým swapom. Tu je zoznam takýchto párov: http://instaforex.com/sk/specifications

2. SWAPy boli zaúčtované, ale suma zaúčtovaných swapov je nižšia ako minimálna hodnota, ktorú je možné zobraziť na platforme.

Prostriedky na účte sa zobrazujú s presnosťou na 0,01 USD. Príklad: swap pre pár GBP/USD je 0,20 pipu, teda 0,20 USD (1 USD
× 0,20) za 1 lot. Avšak v prípade obchodu s rovnakým menovým párom v objeme 0,01 lotu sa suma swapu bude rovnať 0,002 USD (hodnota pipu 0,01 USD × 0,2). Túto sumu nie je možné zobraziť na platforme. Ak ste svoju pozíciu nechali otvorenú päť dní, swap sa na platforme zobrazí takto: 0,002 × 5 = 0,01 USD.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""