Support service
×

วิธีการรับรางวัล

1.ผู้ชนะสามารถรับรางวัลได้ที่สำนักงานตัวแทนในเมืองคาลินินกราดหรือมอสโกที่รัสเซีบหรือที่ไหนตามแต่การตกลงร่วมกัน  

 

2.ผู้ชนะสามารถรับรางวัลได้เท่านั้นหลังจากที่มีการตรวจสอบอายุของบัตรประชาชนและมีการเซ็นต์ในใบรับรองการขอรับ สำหรับใบรับรองการขอรับต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ชื่อจริง, วันเกิด, ข้อมูลบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกับรหัสประเทศและจังหวัด กรณีที่ผู้ชนะไม่กรอกข้อมูลที่จำเป็นมา เขาจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยอัตโนมัติ

 

3.กรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถรับรางวัลได้ด้วยตนเอง โดยอาจมีการเซ็นต์ในใบรับรองการขอรับกับอีกบุคคลตามแต่การออกหนังสือมอบอำนาจโดยผู้ชนะ 

 

4. หลังจากรับรางวัลแล้ว ผู้ชนะมีความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆตามที่รัฐบาลกำหนด 

 

5.ผู้ชนะสามารถรับบัญชีพร้อมกับเงิน $300,000  แทนรางวัล บัญชีซื้อขายประเภทถือเป็นบัญชีแบบพิเศษ 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""