Support service
×

กราฟราคารูปแบบย้อนกลับทั่วไป

กราฟราคารูปแบบย้อนกลับทั่วไป 


กราฟการเคลื่อนไหวราคาทุกสกุลเงินในขอบเขตระยะเวลาต่างๆสร้างรูปแบบออกมาในประเภทต่างๆตามเวลาและความคล้ายคลึงกัน บางรูปแบบก่อตัวมาในกราฟก่อนสิ้นสุดแนวโน้มเมื่อปริมาการดำเนินการเพิ่มหรือลดอย่างมาก 

โดยรูปแบบ Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom, Triple Top and Triple Bottom จะถูกเรียกว่าเป็นกราฟราคารูปแบบย้อนกลับทั่วไปตามความสำคัญของการคาดการณ์การย้อนตัวของตลาด 


กราฟรูปแบบ Head and Shoulders


กราฟรูปแบบ Head and Shoulders เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟิกที่น่าเชื่อถือและใช้การอย่างมากมาย 

มันถูกสร้างขึ้นมาการปรับตัวของราคาที่สำเร็จถึงสามส่วน การปรับตัวส่วนแรกและส่วนที่สามหรือเรียกว่า shoulder จะมีความสูงใกล้เคียงกัน การปรับตัวที่อยู่ตรงกลางจะถือว่าอยู่ในระดับสูงสุด การปรับตัวทั้งสามส่วนเริ่มต้นในแนวรับเดียวกัน โดยจะเรียกว่า neckline

ก่อนจะถึงตำแหน่ง A ส่วน neckline  เป็นเส้นแนวต้าน หลังจากผ่านพ้นไปแล้วมันจะกลายมาเป็นเส้นแนวรับที่แข็งแกร่ง กราฟราคาย้อนตัวจากมันสองครั้งในตำแหน่ง B และ C จะมีการเคลื่อนตัวผ่านเส้น neckline ในตำแหน่ง D ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุด โดยต้องระบุให้เห็นเส้น neckline (ตำแหน่ง E) ที่กลายมาเป็นเส้นแนวต้านอีกครั้ง เมื่อมีการยืนยันแนวต้านแล้ว ราคาอาจปนับตัวลงไปยังระดับของตำแหน่ง F ระยะทางจนถึงมันเรียกว่าเป้าหมายราคาหลังจากจุดสิ้นสุดของกราฟรูปแบบ Head and Shoulders เป้าหมายราคาเกือบจะเท่ากับระยะทางจากเส้น neckline  จนถึงระดับสูงสุด (ตวามกว้าง) ของส่วน head สำหรับการคาดการณ์ราคา ระยะทางนี้จะมีการพล็อตลงด้านล่างจากตำแหน่งทะลุผ่านเส้น neckline D (line DL)


สัญญาณการซื้อของกราฟรูปแบบ Head and Shoulders 


กราฟรูปแบบ Head and Shouldersประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 


1.เส้นแนวรับ ที่เคลื่อนผ่านตำแหน่ง B และ C 


2.เส้นแนวต้านหลังจากมีการก่อตัวตามการทะลุผ่านตำแหน่ง D ตลาดสามารถทดสอบความคงทนได้ในตำแหน่ง E 


3.ทิศทางราคา เมื่อไม่มีการทะลุผ่าน neckline  ภายใต้แรงกดดันของผู้ซื้อในตำแหน่ง E รูปแบบจะประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับแนวโน้มของกราฟราคา ซึ่งจะตรงกันข้ามกับทิสทางในรูป (อย่างขาลง)


4.เป้าหมายราคา การยืนยันรูปแบบจะชี้ออกไปได้ (ผ่านทางการทะลุผ่านเส้น neckline  ขณะที่มีปริมาณซื้อขายสูง)


เงื่อนไขหลักข้อหนึ่งของการแปลงข้อมูลของกราฟนี้ให้ถูกต้องคือการมีปริมาณซื้อขายจำนวนมากในช่วงการฝ่าตัวผ่านเส้น neckline  การทะลุผ่านเมื่อปริมาณยังไม่สูงถือว่าเป็นสัญญาณเตือนร้ายแรง  ซึ่งการทะลุผ่านลงด้านล่างผิดพลาดและจะจบลงด้วยการย้อนตัวที่แข็งแกร่งของราคา (ปรับตัวขึ้น) เวลาที่ใช้สำหรับการก่อตัวรูปแบบนี้แตกต่างออกไปอาจเป็นสองสามสัปดาห์จนถึงสองสามเดือน หากพบการก่อตัวของรูปแบบนี้ภายในหรือน้อยกว่าในรอบหนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงจะไม่สามารถใช้งานได้


กราฟราคารูปแบบ Inverted Head and Shoulders


กราฟราคารูปแบบ Inverted Head and Shoulders เป็นรูปแบบสะท้อนย้อนกลับของรูปแบบเดิม นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับลักษณะ, ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสัญญาณที่เขียนขึ้นด้านบนมีความถูกต้องสำหรับรูปแบบนี้ มันก่อตัวขึ้นเมื่อสกุลเงินซื้อขายทะลุผ่านช่องทางขาลง กราฟราคาแสดงเส้นแนวต้านก่อนหน้านี้ (เส้นขาขึ้นอันดับ 3) ที่ได้กลายเป็นเส้นแนวรับ นอกจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าทั้งสามครั้ง แนว shoulders (1 และ 3) มีความสูงที่ใกล้เคียงกันและส่วนสูงสุดของ head จะอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของ shoulder ก่อนหน้าจะถึงตำแหน่ง A เส้น neckline  เป็นเส้นแนวรับ หลังจากเส้นทะลุตัวผ่านไปแล้ว มันได้กลายเป็นแนวต้านที่เชื่อถือได้ราคาย้อนตัวสองครั้งจากเส้น neckline  ในตำแหน่ง B และ C การทะลุผ่านเส้น neckline อาจเป็นตำแหน่ง D ที่จะต้องมีปริมาณซื้อขายสูง การยืนยันของเส้น neckline  จะถือว่าเสร็จสิ้น (ตำแหน่ง E) ตอนนี้มันเป็นเส้นแนวรับอีกครั้ง ถ้าเส้นแนวรับถือสถานะไว้ พวกเราสามารถคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นจนถึงระดับ F ซึ่งตรงกับเป้าหมายราคาของกราฟรูปแบบ Inverted Head and Shoulders

เป้าหมายราคาอาจเท่ากับความกว้างของกราฟรูปแบบ Head and Shoulders และวัดจากตำแหน่ง D ของการทะลุผ่านขึ้นด้านบนจากเส้น neckline 


กราฟราคารูปแบบ Double Top


กราฟราคารูปแบบ Double Top ประกอบไปด้วยจุดสองยอดในระดับความสูงเกือบเท่ากัน ที่เทียบเท่ากับเส้นแนวต้านที่ถูกลากผ่านจุดสองยอด การพล็อตเส้นที่จะถือว่าคล้ายกับเส้น neckline  ของกราฟรูปแบบ Head and Shoulders 


สัญญาณซื้อขายสำหรับรูปแบบ Double Top


กราฟรูปแบบ Double Top จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ


1. เส้นแนวรับ


2. เส้นแนวต้าน


3.ทิศทางราคา ถ้าเส้น neckline  อยู่ในแรงกดดันของผู้ซื้อ รูปแบบจะแสดงให้เห็นแนวโน้มราคาต่อไปที่จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามต่อทิศทางจุดยอด (หรือขาลง)


4.เป้าหมายาคาที่ก่อตัวมาจากการยืนยันของรูปแบบซึ่งเป็นกาทะลุผ่านเส้น neckline  ในปริมาณซื้อขายสูงสุด


มีความเหมือนกับกราฟรูปแบบ Head and Shoulders เงื่อนไขสำคัญของการก่อตัวที่สำเร็จของกราฟรูปแบบ Double Top เป็นปริมาณซื้อขายสูงในช่วงที่เส้น neckline ทะลุผ่านออกไป

การทะลุผ่านในปริมาณขั้นต่ำส่งสัญญาณถึง false crossover  หลังจากที่ราคาเกิดการย้อนตัวที่แข็งแกร่งตามมา (ขาขึ้น) เวลาการก่อตัวของรูปแบบนี้แตกต่างกันออกไปตั้งแต่สองสามสัปดาห์จนถึงสองสามเดือน รูปแบบนร่ที่ก่อตัวมาภายในหนึ่งวัน (หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น) ถือว่าเชื่อถือไม่ได้

ความน่าเชื่อถือจะเพิ่มขึ้นหากการก่อตัวใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตามเป้าหมายราคาอาจไม่บรรลุในเร็วๆนี้ ไม่มีคำแนะนำที่มีการรับรองถึงประเด็นนี้ นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าสมมติฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขของการก่อตัวรูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์ต้องมาจากความเข้าใจพื้นฐานซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงจุดยอดทางเทคนิค


กราฟราคารูปแบบ Double Bottom


กราฟราคารูปแบบ Double Bottom แสดงรูปแบบก่อนหน้านี้ นั้นคือเหตุผลที่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับลักษณะและข้อสรุปตามที่อธิบายไว้ด้านบนสามารถปรับใช้ได้กับกราฟนี้ จุดยอดด้านล่างเกือบอยู่ที่เดียวกัน เส้น neckline  ถูกบล็อตตามทางจนถึงเส้นที่เชื่อมต่อกับจุดยอดด้านล่าง


กราฟราคารูปแบบ Triple Top


กราฟราคารูปแบบ Triple Top ประกอบด้วยกราฟ Head and Shoulders และ Double Top patterns รูปแบบและข้อสรุปตามที่อธิบายไว้เพื่อ Double Top มีความถูกต้องต่อส่วนนี้อีกด้วย สำหรับกราฟดั่งเดิมแบบ Triple Top pattern เส้น neckline  เท่ากับเส้นนี้ซึ่งเชื่อมจุดยอดทั้งสาม В, D, และ F การเป็นเส้นแนวรับ จะเกิดการทะลุผ่านเส้น neckline  ในตำแหน่ง A และกลายเป็นเส้นแนวรับที่แข็งแกร่งในระดับราคาที่ C และ E จากนั้นก็เกิดการทะลุผ่านอีกครั้งในตำแหน่ง G เส้นแนวรับกลายเป็นเส้นแนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งก่อให้เกิดการย้อนตัวของตลาดในตำแหน่ง H เป้าหมายราคาอยู่ในระดับ I ที่อยู่ห่างจากเส้น neckline ในระยะหนึ่งและเท่ากับระดับสูงกลางของจุดยอดในรูปแบบสามส่วนนี้ที่วัดได้จากตำแหน่ง D มันเสร็จสิ้นในตำแหน่ง E แบบกราฟ Double Top ราคาก่อตัวทันทีในตำแหน่ง F เส้นแนวต้านทรงตัวอีกครั้งและราคาหนุนตัวไปยังระดับของตำแหน่ง G ในระดับนี้เองแรงกดดันตลาดทำให้เส้นแนวรับทะลุผ่าน หลังจากการยืนยันของเส้น neckline ราคาลงอีกครั้งโดยมุ่งหน้าไปจนถึงเป้าหมาย 


กราฟราคารูปแบบ Triple Bottom


กราฟราคารูปแบบ Triple Bottom เป็นส่วนผสมของกราฟรูปแบบ Double Bottom และ Inverted Head and Shoulders สำหรับกราฟรูปแบบ Triple Bottom เส้น neckline จะถูกพล็อตให้เท่ากับเส้นซึ่งเชื่อมกับจุดยอดด้านล่างทั้งสาม (B,D และ F) การเป็นแนวรับ ต้องมีการทะลุผ่านเส้น neckline  ออกไปในตำแหน่ง A มันกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในระดับราคาที่ C และ Е แต่มันทะลุผ่านตำแหน่ง G เส้นแนวต้านกลายมาเป็นเส้นแนวรับที่แข็งแกร่งที่ทำให้เกิดการย้อนตัวในตำแหน่ง H เป้าหมายราคาคือระดับ I ซึ่งอยู่ห่างจากเส้น neckline  ในช่วงระยะหนึ่งที่เท่ากับระดับสูงช่วงกลางของจุดยอดต่ำด้านล่างที่วัดโดยตำแหน่ง D 


กราฟราคารูปแบบ Round Top, Round Bottom, Saucer, Inverted Saucer


กราฟราคารูปแบบ Round Top, Round Bottom, Saucer และ Inverted Saucer ก่อตัวมาจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางในตลาดเพียงระยะหนึ่งหรือต่อเนื่อง รูปแบบเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดและจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม กิจกรรมซื้อขายอยู่ต่ำในตอนนี้และมันแทบจะกำหนดไม่ได้เมื่อสถานการณ์จะเสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันว่ากระบวนการก่อรูปแบบขึ้นมายิ่งยาวนานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีโอกาสของการย้นอตัวราคาสูงขึ้นในทิศทางใหม่


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""