Đào tạo ngoại hối


Chiến lược giao dịch trung bình hàng ngày cho EUR/JPY.

Chiến lược giao dịch hàng ngày trung bình bao gồm các bước nhất định, bao gồm phân tích, đặt mục tiêu cụ thể, đặt lệnh và thực hiện giao dịch. Ý tưởng chính của chiến lược này là giao dịch phụ thuộc vào phân tích đã thực hiện trước đó và không cần phải ngồi trước máy tính để theo dõi những biến động giá nhỏ nhất sau khi thực hiện giao dịch.

Thực tế này có tác động tích cực đối với tâm trạng của một nhà giao dịch. Forex là thị trường lỏng và mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, rủi ro mất vốn rất cao vì thành công của một người tham gia thị trường phụ thuộc vào thất bại của người khác. Giao dịch hàng ngày trung bình loại bỏ các cảm xúc không cần thiết. Thời gian mở vị trí kéo dài từ một đến một số ngày. Nhưng trong một số trường hợp, thỏa thuận có thể kéo dài một số tuần, đặc biệt là với các cặp tiền không dao động mạnh.

Một công cụ tài chính rất tiện lợi cho chiến lược giao dịch hàng ngày trung bình là cặp tiền EUR/JPY. Quá trình chuẩn bị cho thỏa thuận, kết thúc và thời gian chờ đợi rất thú vị. Trước khi đưa ra quyết định giao dịch trên cặp tiền EUR/JPY, cần phân tích thị trường (các công cụ liên quan đến euro và yen) để tránh mọi sai sót. Sự suy giảm trong một vài ngày không có nghĩa là thị trường trở nên giảm giá. Lý do cho sự suy giảm có thể là sự điều chỉnh hoặc nhà đầu tư lớn tham gia với khối lượng giao dịch của họ đẩy giá. Như một quy tắc, việc mua/bán tiền tệ với khối lượng lớn không được thực hiện trong một giao dịch duy nhất, mà là trong một số bước. Điều này tạo ra tâm trạng sai lệch mà nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là nhà giao dịch chớp nhoáng, tuân theo.

Các ví dụ về các giao dịch như vậy rất phổ biến. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2008, có khoảng bốn tình huống tương tự với cặp tiền EUR/JPY. Tất nhiên, đối với các nhà giao dịch ngày, đó là cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, đối với giao dịch hàng ngày trung bình, đó là tín hiệu sai lầm với những thay đổi khoảng 150-200 pip đã đủ để kích hoạt lệnh dừng lỗ.

Các vị trí trung bình nên được chọn cho công cụ này bao gồm: khối lượng giao dịch không nên vượt quá 20-30% số tiền gửi, trong khi đặt lệnh dừng lỗ xung quanh 100 pip nếu bạn sẵn sàng mất 20-30% số tiền gửi. Đối với cặp tiền EUR/JPY, 100 pip là một kích thước giao dịch tốt, mặc dù nhiều nhà giao dịch thích giới hạn tổn thất của họ ở mức 50 pip và hài lòng với lợi nhuận 15-20 pip. Trong trường hợp này, tổn thất trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2008 sẽ vượt quá lợi nhuận. Các thay đổi trong thị trường tăng trong tháng 6 lên tới 600 điểm, trong tháng 7 lên đến hơn 200 điểm với sự phá vỡ cả hai hướng, trong khi trong tháng 8 khoảng cách là 800 điểm. Do đó, xem xét xu hướng, nên đặt lệnh dừng lỗ vào khoảng 80-100 điểm và đặt lệnh lấy lời vào 50 điểm . Tuy nhiên, với dự báo lạc quan, khoảng này có thể tăng lên.

Trước khi tham gia giao dịch, bạn nên xác định hướng thị trường, nghiên cứu dự đoán của các nhà phân tích và, nếu có thể, tìm hiểu nguyên nhân gây biến động giá. Lý do cho sự biến động giá có thể được biện minh kinh tế, ví dụ, thông qua việc giảm/giảm nhập khẩu/xuất khẩu để ổn định một số chỉ số kinh tế. Nếu bạn không mong đợi bất kỳ thông báo nào trong khoảng thời gian nhất định, tức là các báo cáo hoặc tuyên bố, bạn có thể mở giao dịch. Trong trường hợp này, chỉ có những trường hợp bất khả kháng có thể ảnh hưởng đến giá.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn