Dịch vụ công ty


Tôi là một nhà đầu tư PAMM và tôi đã gửi yêu cầu đầu tư. Người giao dịch PAMM không chấp nhận hoặc từ chối nó. Khi nào số tiền đầu tư sẽ trở lại tài khoản giao dịch của tôi?

Nếu nhà giao dịch PAMM không hoạt động trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi nhận yêu cầu, số tiền đã đầu tư sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của nhà đầu tư PAMM của bạn.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn