Υπηρεσίες εταιρείας


Είμαι επενδυτής PAMM και έστειλα το αίτημα επένδυσης. Ο PAMM-trader δεν το δέχτηκε ούτε το απέρριψε. Πότε το ποσό της επένδυσης θα επιστρέψει στον τραπεζικό μου λογαριασμό;

Εάν ο PAMM trader είναι ανενεργός για 72 ώρες (3 ημέρες) μετά τη λήψη του αιτήματος, το επενδυτικό ποσό θα επιστραφεί στον εμπορικό λογαριασμό PAMM επενδυτή σας.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους