Đào tạo ngoại hối


Khóa lệnh (Locking)

Khóa lệnh là một loại chiến lược phòng ngừa rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến những thay đổi trong hành vi thị trường. Sự khác biệt giữa bảo hiểm rủi ro và khóa lệnh là bảo hiểm rủi ro được sử dụng cho các công cụ giao dịch khác nhau, trong khi khóa lệnh được sử dụng cho một công cụ giao dịch.
 
Khóa lệnh được áp dụng thay cho lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất. Cơ chế thiết lập khóa lệnh khá đơn giản: nếu giao dịch không có lãi, bạn đặt lệnh chờ ở một khoảng cách nào đó so với giá. Các chiến thuật này cho phép bạn tránh thua lỗ và thậm chí đóng một giao dịch không có lãi ban đầu với lợi nhuận, với điều kiện giá sẽ trở lại mức cần thiết hoặc tổng khối lượng các vị thế sinh lời sẽ vượt quá số lỗ.
 
Hãy xem xét chiến lược khóa lợi nhuận phổ biến. Phương pháp này dựa trên việc nắm bắt các biến động giá từ 40-50 pips, vì vậy nó có thể được áp dụng thành công trong giao dịch trong ngày. Theo tác giả của phương pháp này, bạn không cần sử dụng bất kỳ chỉ số nào. Tuy nhiên, nó là tùy vào bạn. Để bắt đầu, cần phải học một số quy tắc cơ bản để hạn chế rủi ro:
 
1. Tổng khối lượng các vị thế đã mở không được vượt quá 10% số tiền ký quỹ.
 
2. Số lượng vị thế mở tối đa không quá 10.
 
3. Khối lượng tiền gửi không được ít hơn 30 lô. Ở đây, chúng tôi có ý là tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch với số tiền gửi. Nghĩa là, nếu khối lượng giao dịch là 0,1 lô, thì khoản tiền gửi phải ít nhất là 3.000 đô la.

Cách đặt khóa lệnh:
 
1. Đặt một lệnh dừng chờ xử lý ở mức 30 - 40 pips so với giá.
 
2. Ngay sau khi vị trí đầu tiên được mở, đặt lệnh dừng thứ hai theo cùng một hướng ở mức cách giao dịch đầu tiên 10-15 pips và thêm một lệnh đang chờ xử lý cùng khối lượng theo hướng ngược lại ở mức 10-20 pips. Bạn cũng có thể mở lệnh chờ thứ hai theo cách thủ công nếu giá đảo chiều. Do đó, một khóa lệnh được hình thành để sửa khoản lỗ với số lượng từ 10 - 20 pips trong trường hợp gia nhập thị trường không thành công.
 
3. Nếu lệnh được mở, nhưng giá di chuyển theo hướng ngược lại và chạm vào lệnh chờ đã đảo ngược, bạn nên di chuyển lệnh chờ theo hướng mới của chuyển động giá (tức là ngược lại với lệnh ban đầu) ở mức 10 -15 pips.
 
4. Các vị thế có lợi nhuận có thể được đặt ở mức hòa vốn bằng lệnh dừng sau và các lệnh dừng đảo ngược chưa được kích hoạt sẽ di chuyển 10 pips từ vị thế mở tiếp theo.
 
5. Ngay khi tổng lãi và lỗ trở nên dương hoặc âm với giá trị nhỏ nhất, tất cả các lệnh có thể bị đóng. Bằng cách đó, bạn có thể cố gắng tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
 
6. Khối lượng của mọi vị thế đã mở có thể khác nhau, nhưng tổng khối lượng của các vị thế đã mở phải lớn hơn tại điểm mà giá đang di chuyển đến.

Dưới đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch được mô tả:
 
Cặp tiền tệ EUR / USD đã tăng trở lại từ mức 1.2195 và đang tăng lên. Vị thế mua được mở với khối lượng 0,3 lô. Tại mức 1,2225-30, một lệnh dừng mua đối với 0,2 lô khác được đặt cũng như hai lệnh dừng bán nữa: 1,2200 0,3 lô và 1,2285 0,2 lô.
 
Giá đã chạm vào lệnh dừng mua và chuyển sang giảm, nhưng sau khi đạt đến mức 1.2201, nó lại thay đổi hướng. Vào lúc 11: 00-20 GMT, sau khi đạt đến mức 1.2234, cặp tiền này bắt đầu giảm trở lại xuống mức 1.2200 tại đó lệnh dừng bán được kích hoạt. Và sau đó nó lại một lần nữa quay trở lại để chạm mức 1,2223. Tóm lại: khối lượng lệnh mua là 0,5 lô, trong khi khối lượng lệnh bán là 0,2 lô.
 
Vào lúc 14:30 GMT, dữ liệu thống kê được công bố. Ở đây chúng tôi chọn quyền chọn tồi tệ nhất, tức là KHÔNG LÀM GÌ cho đến khi phát hành. Chúng tôi hủy bỏ lệnh chờ dừng bán và chờ thông báo tin tức. Sau đó, chúng tôi thêm các vị thế theo hướng chuyển động của giá và không làm gì với các vị thế bị mất. Ngay sau khi tin tức được công bố, cặp đôi này giảm giá nhanh chóng.
 
Các đơn đặt hàng sau được kích hoạt:
 
Dừng bán số 1 tại mức 1.2200 với 0.3 lô
 
Dừng bán số 2 tại mức 1,2190 với 0,2 lô
 
Bây giờ chúng tôi thêm nhiều đơn đặt hàng đang chờ xử lý:
 
Dừng bán số 3 tại mức 1,2180 với 0,2 lô,
 
Dừng bán số 4 tại mức 1,2170 với 0,2 lô
 
Dừng bán số 5 tại mức 1,2160 với 0,2 lô

Giá đạt đến mức 1,2170, chạm mức dừng bán thứ tư là 0,2 lô và tăng trở lại. Bây giờ, hãy đóng các vị thế: bán mức 1,2200 với 0,3 lô, và bán mức 1,2190 với 0,2 lô (đóng cửa ở khoảng 1,2178-80). Lợi nhuận là 10 pips cho 0,2 lô và 20 pips cho 0,3 lô.
 
Các vị thế sau được mở: 0.5 mua và 0.4 bán (bán từ mức 1.2180 và 1.2170). Cặp tiền này đã tăng lên mức 1.2287, nhưng lại giảm xuống. Lệnh số 6 - bán 0,3 ở mức 1,2280-82 (ở mức đóng của lệnh bán hoặc cao hơn một vài pips).
 
Từ mức 1.2179, giá lại giảm một lần nữa.
 
Ở đây, chúng tôi đang chờ đợi một đợt giảm giá nữa và thêm các vị thế bán sau mỗi 10-15 pips.
 
Bán điểm dừng số 7 - 1,2150 0,2 lô.
 
Bán dừng số 8 - 1,2140 0,2 lô.
 
Tại mức 1,2134, chúng ta có vị thế mua là 0,5 lô và vị thế bán là 1,1 lô. Bây giờ chúng tôi có thể đóng tất cả các đơn đặt hàng. Kết quả là, chúng tôi nhận được tổng lợi nhuận.
 
Ý kiến ​​của các nhà giao dịch về hiệu quả của chiến lược khóa lệnh khác nhau rất nhiều. Những người ủng hộ nó nghĩ rằng phương pháp này giúp tránh thua lỗ, nó linh hoạt và không yêu cầu sử dụng bất kỳ chỉ báo hoặc kỹ năng đặc biệt nào trong phân tích cơ bản và kỹ thuật. Đồng thời, những người khác cho rằng chiến lược này là vô ích nếu xét theo tất cả các tiêu chí đã đề cập. Họ cũng đề cập đến yếu tố tâm lý và nguy cơ mắc sai lầm lớn dẫn đến mất tiền đặt cọc.
 
Các nhà giao dịch áp dụng khóa lệnh thành công cũng có ý kiến ​​khác nhau về vấn đề này. Một số coi chúng là phương sách cuối cùng để giải cứu vị thế đã mở không thành công. Những người khác sử dụng khóa làm chiến lược giao dịch chính. Trong cả hai trường hợp, các nhà giao dịch thường đóng lệnh với lợi nhuận hoặc ít nhất là giảm quy mô của các khoản lỗ nghiêm trọng.

Phương pháp khóa lệnh có lợi thế đáng kể so với phương pháp cắt lỗ. Thứ nhất, các lệnh khóa được sử dụng khéo léo có thể biến lỗ của bạn thành lợi nhuận. Thứ hai, như một hệ quả từ kết luận đầu tiên, việc sử dụng các phân tích thị trường phức tạp mất đi tầm quan trọng của nó. Khá khó để dự đoán hành vi thị trường ngay cả trong giờ tới. Với sự trợ giúp của khóa lệnh, bạn có thể thay đổi tình hình vì lợi ích của mình bằng cách chỉ cần đặt lệnh chờ tiếp theo theo hướng biến động của giá, bao gồm các vị thế tiêu cực theo khối lượng. Thứ ba, bản chất của kỹ thuật và phương pháp được mô tả khá đơn giản và rõ ràng, vì vậy ngay cả một người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng chúng. Cuối cùng, việc sử dụng khóa lệnh không mâu thuẫn với các quy tắc quản lý tiền, do đó làm cho nó trở thành một đối thủ nặng ký của lệnh cắt lỗ vốn được coi là công cụ bảo hiểm rủi ro chính.
 
Mặt khác, phương thức giao dịch này yêu cầu một khoản tiền ký quỹ lớn hơn nhiều so với khối lượng lệnh cho phép. Như đã được tác giả của phương pháp khóa lệnh chỉ ra, cần có ít nhất 30 lô hoạt động, trong khi tỷ lệ lý tưởng là 100 lô hoạt động. Vì vậy, một khoản đầu tư khá lớn sẽ nằm trong tài khoản mà không bị chia cắt. Một nhược điểm khác của việc khóa lệnh có liên quan đến việc tiền bị kẹt trên tài khoản giao dịch, đó là việc khóa lệnh bị đóng băng trong thời gian dài. Ví dụ, khi giá đi vào một kênh phẳng với sự dao động của thị trường chỉ 20-30 pips ở cả hai chiều, sẽ khá khó khăn để đặt chốt. Hơn nữa, nếu không có kỹ năng thích hợp, bạn có thể dễ dàng làm hỏng mọi thứ. Những người phản đối việc khóa lệnh nói rằng trong cùng một tình huống sử dụng lệnh cắt lỗ và tăng khối lượng giao dịch, bạn có thể kiếm được nhiều pips hơn. Điều này có ý nghĩa vì các lệnh đảo ngược với khối lượng tăng lên và cắt lỗ thường được thực hiện và đã chứng minh hiệu quả của chúng. Hơn nữa, sau khi vị thế cắt lỗ được đóng, một phần ký quỹ được giải phóng, điều này có thể làm tăng khối lượng nhiều lần cho một lệnh đảo ngược. Tuy nhiên, với việc khóa lệnh, mọi đơn đặt hàng mới đều yêu cầu một số tiền mới.

Mặc dù có nhược điểm này, nhiều trung tâm giao dịch cho phép bạn mở các vị thế có cùng khối lượng, nhưng theo các hướng khác nhau, xem xét ký quỹ cho chúng như cho một giao dịch. Có nghĩa là đối với 2 vị thế đã mở (mua và bán) trên một cặp tiền tệ với khối lượng 1 lô, mức ký quỹ sẽ là 1.000 đô la với đòn bẩy 1: 100 thay vì 2.000 đô la. Tuy nhiên, hầu hết các trung tâm giao dịch dự đoán sẽ không chấp thuận các giao dịch như vậy. Trong trường hợp này, việc khóa lệnh sẽ mất đi ý nghĩa của nó vì khoản tiền gửi sẽ phải tăng lên nhiều lần để có được kết quả đáng kể.
 
Từ quan điểm tâm lý, việc sử dụng khóa lệnh giúp bạn không sợ lỗ, như trong trường hợp cắt lỗ. Mặt khác, đây là nơi mọi thứ có thể xảy ra sai lầm. Nếu bạn mở một số lượng lớn đơn đặt hàng, bạn có thể dễ bị nhầm lẫn, cho rằng mọi thứ có thể được khắc phục.
 
Đây là những điều chính mà các chuyên gia khóa chú ý:
 
1. Số lượng lệnh được phép trong giao dịch nên được giới hạn ở 10.
 
2. Tổng khối lượng giao dịch của các lệnh mở chỉ nên giới hạn ở 10% số tiền ký quỹ hoặc không quá 25% số tiền ký quỹ.
 
3. Cần phải liên tục thay đổi các lệnh chờ theo sự biến động của giá (đối với lệnh ngược), hoặc trước giá đối với lệnh trực tiếp.
 
4. Cần theo dõi biến động giá ít nhất là 40-50 pips.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn