Support service
×

Tại sao Tiền thưởng 55% bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ khoản tiền thưởng 55% mà không cần báo trước, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên hạn chế sử dụng quỹ tiền thưởng trong việc phát triển chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Stop Out, vì tiền thưởng là quyền sở hữu của công ty cho đến khi Khách hàng sử dụng bằng cách hoàn thành các giao dịch trong tổng khối lượng quy định trong điều khoản 6 của thỏa thuận hiện tại.

Điều khoản này nhằm ngăn chặn việc sử dụng gian lận hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi nó không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà công ty đã hủy tiền thưởng, được tuyên bố là vi phạm bất kỳ quy tắc nào vì trong một số trường hợp, không thể xác định rõ ràng việc vi phạm quy tắc 1 cách rõ ràng. Xác suất hủy nhầm tiền thưởng trong cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng gian lận hệ thống tiền thưởng không vượt quá 10%.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""