Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận mà không trả lại khoản đầu tư không?

Có, bạn có thể rút lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư nhất định bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng nút chuyển tiền đối diện với khoản đầu tư sinh lời.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""