Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận mà không trả lại khoản đầu tư không?

Có, bạn có thể rút lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư nhất định bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng nút chuyển tiền đối diện với khoản đầu tư sinh lời.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""