Support service
×

Rollover trong hệ thống PAMM của InstaForex là gì?

Rollover là một tùy chọn cho phép rút lợi nhuận mà không cần trả lại chính khoản đầu tư đó. Trong khuôn khổ chuyển nhượng, lợi nhuận cũng được phân phối giữa nhà đầu tư PAMM và nhà giao dịch PAMM theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận đã thiết lập. Sau khi nhà giao dịch PAMM thực hiện 1 lệnh rollover, số tiền đầu tư của nhà đầu tư PAMM được tính toán lại có tính đến phần lợi nhuận được chuyển cho nhà giao dịch PAMM. Sau khi nhà đầu tư PAMM thực hiện 1 lệnh rollover, số lợi nhuận được phân phối giữa nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM tương ứng với cổ phần của họ trong tài khoản và khoản đầu tư của nhà đầu tư PAMM được tái đầu tư vào dự án PAMM của nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""