Support service
×

Tôi là nhà đầu tư PAMM và tôi đã gửi yêu cầu đầu tư. Tuy nhiên, Nhà giao dịch PAMM đã không chấp nhận nó và cũng không từ chối nó. Vậy khi nào số tiền đầu tư trở lại tài khoản giao dịch của tôi?

Nếu nhà giao dịch PAMM không hoạt động trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi nhận được yêu cầu, số tiền đã đầu tư sẽ trở lại tài khoản giao dịch nhà đầu tư PAMM của bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""