Support service
×

Tại sao khoản đầu tư của tôi bị giảm sau khi tôi đặt lệnh Rollover?

Quá trình đồng bộ hóa mất một giờ. Ngay sau khi nó kết thúc, lợi nhuận được yêu cầu sẽ được rút khỏi khoản đầu tư. Trong quá trình đồng bộ hóa, lợi nhuận đầu tư có thể giảm và do đó, chênh lệch giữa hai tổng số tiền chuyển nhượng đã đặt lệnh sẽ được khấu trừ từ số tiền đầu tư ban đầu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""