Support service
×

Cách nhận giải

1. Người chiến thắng có thể nhận giải thưởng tại văn phòng đại diện ở Kaliningrad hoặc Moscow, Nga, cũng như bất kỳ nơi nào trên thế giới theo thỏa thuận.
 
2. Người chiến thắng chỉ có thể nhận giải thưởng sau khi tính hợp lệ của CMND được kiểm tra và Giấy chứng nhận chấp nhận được ký. Giấy chứng nhận chấp nhận phải có các chi tiết sau: họ tên, ngày sinh, dữ liệu CMND và số điện thoại có mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp người trúng giải không cung cấp các thông tin cần thiết sẽ đương nhiên bị tước quyền nhận giải.
 
3. Trong trường hợp người trúng giải không thể trực tiếp nhận giải, Thỏa thuận nhận giải có thể được ký với người khác trên cơ sở giấy ủy quyền của người trúng giải.
 
4. Sau khi nhận giải thưởng, người thắng cuộc có trách nhiệm đóng thuế và các khoản bắt buộc khác do chính phủ quy định.
 
5. Người chiến thắng có thể nhận được tài khoản 300.000 đô la thay vì giải thưởng. Loại tài khoản giao dịch này có một số điểm đặc biệt.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""