Support service
×

Điều kiện chính để tham gia cuộc thi Real Scalping là gì?

1. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi.

2. Những người tham gia mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia mỗi cuộc thi hàng tháng.

3. Những người tham gia phải cung cấp dữ liệu xác thực khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được viết trong ID và địa chỉ email hợp lệ.

4. Nếu Công ty phát hiện thấy việc giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP, Công ty có quyền loại chủ sở hữu của các tài khoản đó. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng modem GPRS và 3G.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ người tham gia nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi có giải thích lý do. Việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào gần như cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để có được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do khiến bạn bị loại.

6. Cấm người thân tham gia cuộc thi. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của người tham gia trùng khớp với dữ liệu đăng ký của một người tham gia khác, công ty có thể coi đây là lý do để bị loại.

Thông tin chi tiết về các điều khoản của cuộc thi xem tại đây.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""