Support service
×

Thuế suất

Công ty InstaForex không phải là đại lý thuế và không cung cấp dữ liệu về thu nhập của khách hàng cho cơ quan thuế. Trên thực tế, thuế giao dịch trên thị trường Forex chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng để rút tiền từ tài khoản giao dịch. Khi sử dụng hệ thống thanh toán và sau đó rút tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng, căn cứ tính thuế là số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nó sẽ được tính trong quá trình giao dịch từ hệ thống thanh toán, không phải từ tài khoản của công ty.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào