Support service
×

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow
 
Lý thuyết Dow là lý thuyết mô tả hành vi của giá cổ phiếu theo thời gian. Lý thuyết dựa trên một loạt các ấn phẩm của Charles H. Dow (1851-1902), một nhà báo người Mỹ, biên tập viên đầu tiên của 'The Wall Street Journal' và một trong những người sáng lập 'Dow Jones and Co'. Sau cái chết của Dow, lý thuyết đã được William P. Hamilton, Charles Rhea và George Schaefer cải tiến và đặt tên là 'lý thuyết Dow'. Bản thân Dow không sử dụng thuật ngữ này.
 
Lý thuyết Dow là một cơ sở của phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm sáu nguyên lý cơ bản.
 
Có ba loại xu hướng
 
Định nghĩa về một xu hướng được đưa ra bởi Dow như sau: trong 1 xu hướng tăng dần (hoặc xu hướng giảm dần) mỗi pike tiếp theo và mọi đáy phải cao hơn (hoặc thấp hơn) so với xu hướng trước đó.
 
Theo lý thuyết Dow, có ba loại xu hướng: chính yếu (hoặc dài hạn), thứ cấp (hoặc trung gian) và nhỏ (hoặc ngắn hạn).
 
Mọi xu hướng chính đều có ba giai đoạn

Lý thuyết Dow khẳng định rằng mọi xu hướng chính đều bao gồm ba giai đoạn: giai đoạn tích lũy, giai đoạn tham gia của công chúng và giai đoạn hoảng loạn. Giai đoạn trước, hầu hết các nhà đầu tư có lý luận nhạy bén bắt đầu mua (bán) cổ phiếu trái ngược với quan điểm chung của thị trường. Giai đoạn này không có sự biến động giá mạnh do số lượng các nhà đầu tư như vậy còn ít. Tại một số thời điểm, một số người chơi trên thị trường nắm bắt được xu hướng mới và các nhà giao dịch chủ động sử dụng phân tích kỹ thuật, bắt đầu theo dõi các nhà đầu tư có lý luận. Giai đoạn này kéo theo sự biến động giá. Trong giai đoạn thứ ba, xu hướng mới được toàn thị trường ghi nhận và tiếng vang bắt đầu. Trong thời điểm này các nhà đầu tư có lý luận nhạy bén bắt đầu nhận được lợi nhuận của họ và đóng các vị thế.
 
Thị trường chứng khoán xem xét tất cả các tin tức
 
Giá cổ phiếu nhanh chóng phản hồi khi có thông tin mới. Nó không chỉ liên quan đến các chỉ số tài chính và kinh tế mà còn liên quan đến bất kỳ tin tức nào nói chung. Tuyên bố này của lý thuyết Dow phù hợp với Giả thuyết Thị trường Hiệu quả.
 
Các chỉ số chứng khoán phải xác nhận lẫn nhau
 
Tuyên bố này áp dụng cho Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và Chỉ số Vận tải Dow Jones. Theo lý thuyết Dow, xu hướng hiện tại và tín hiệu đảo ngược xu hướng phải được cả hai chỉ số xác nhận. Và một số ước tính sai trong tín hiệu được chấp nhận, tức là một trong những tín hiệu có thể đưa ra dấu hiệu đảo ngược xu hướng sớm hơn một tín hiệu khác. Xu hướng được xác nhận bởi khối lượng giao dịch.
 
Dow cho rằng để xác định xu hướng, cần phải xem xét khối lượng giao dịch. Sự thay đổi giá cổ phiếu với khối lượng giao dịch nhỏ có thể được giải thích bởi nhiều lý do và không đặc trưng cho sự phát triển của xu hướng hiện tại hay xu hướng mới.

Xu hướng vẫn có hiệu lực cho đến khi xảy ra đảo ngược rõ ràng
 
Tuyên bố này nên được giải thích như sau: xu hướng có xu hướng tiếp tục, do đó giá thay đổi không tương ứng với xu hướng, trong trường hợp bạn không chắc chắn, nên được hiểu là điều chỉnh tạm thời chứ không phải đảo ngược xu hướng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""