Support service
×

Các mô hình đảo ngược xu hướng

Các mô hình đảo ngược xu hướng

Biểu đồ biến động giá cho bất kỳ loại tiền tệ nào cho bất kỳ dạng đơn vị thời gian nào lặp lại theo định kỳ các mẫu giống hệt nhau của các loại khác nhau. Một số mô hình này luôn xuất hiện trên biểu đồ trước khi kết thúc xu hướng, khi khối lượng giao dịch giảm hoặc tăng đáng kể..

Các mô hình Đầu và Vai, Đầu và Vai đảo ngược, Đỉnh đôi, Đáy đôi, Đỉnh ba và Đáy ba được gọi là các mô hình đảo chiều chính vì tầm quan trọng của chúng trong việc dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Mô hình Đầu và vai

Mẫu đầu và vai là một trong những mô hình đồ họa đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi.

Nó được hình thành bởi ba đợt tăng giá liên tiếp. Đợt tăng giá thứ nhất và thứ ba hoặc phần vai gần như có cùng chiều cao, đợt tăng thứ hai tức là phần đầu là cao nhất. Cả ba đợt tăng đều bắt đầu trên cùng một đường hỗ trợ, được gọi là đường viền cổ.

Trước khi đến điểm A, đường viền cổ là đường kháng cự. Sau khi vượt qua đó, nó đã trở thành một đường hỗ trợ mạnh mẽ. Biểu đồ giá thoái lui từ đó hai lần tại điểm В và С. Đường viền cổ cuối cùng bị phá vỡ tại điểm D với khối lượng giao dịch cao, tại đó sự đảo ngược xu hướng được xác nhận. Khi đã có sự bứt phá khỏi đường hỗ trợ mạnh mẽ , điều tự nhiên là phải chứng minh đường viền cổ (điểm E), đường này lại trở thành đường kháng cự. Khi ngưỡng kháng cự được xác nhận, giá có khả năng giảm xuống mức điểm F, khoảng cách mà giá này được gọi là giá mục tiêu sau khi kết thúc mô hình Đầu và Vai. Mục tiêu giá khi đó gần như bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh (biên độ) của đầu. Để ước tính giá, khoảng cách này được vẽ biểu đồ hướng xuống từ điểm ngắt của đường viền cổ D (đường DL).

Tín hiệu mua của mô hình Đầu và Vai:

Mẫu Đầu và Vai bao gồm các thông tin sau:

1. Đường hỗ trợ, di chuyển qua các điểm В và C.

2. Đường kháng cự. Sau khi hình thành do sự bứt phá tại điểm D, thị trường có thể kiểm tra sức mạnh của đường này tại điểm E.

3. Hướng giá. Khi không có sự phá vỡ đường viền cổ dưới áp lực của người mua tại điểm Е, mô hình chứa thông tin liên quan đến xu hướng biểu đồ giá - sẽ ngược lại với hướng của chính mô hình đó (tức là giảm).

4. Mục tiêu giá. Nó được chỉ ra bởi sự xác nhận của mô hình (thông qua việc phá vỡ đường viền cổ trong bối cảnh khối lượng giao dịch cao).

Một trong những điều kiện chính để giải thích đúng mô hình này là sự hiện diện của khối lượng giao dịch đáng kể tại điểm đột phá đường viền cổ. Sự phá vỡ, khi khối lượng không cao, là một cảnh báo nghiêm trọng, rằng sự phá vỡ hướng xuống là sai và có thể sẽ kết thúc trong phản ứng ngược mạnh mẽ của giá (tăng). Thời gian được sử dụng để hình thành mô hình này, có thể khác nhau - từ vài tuần đến vài tháng. Những mẫu như vậy, được hình thành trong vòng một ngày hoặc thậm chí một giờ và ít hơn là không đáng tin cậy.

Mô hình Đầu và Vai Đảo ngược

Mô hình Đầu và Vai đảo ngược là sự phản chiếu ngược của mô hình trước đó. Đó là lý do tại sao tất cả thông tin liên quan đến các tính năng, các vấn đề có thể xảy ra và các tín hiệu được viết ở trên, đều đúng với mô hình này. Nó được hình thành, khi đồng tiền giao dịch phá vỡ kênh giảm giá. Biểu đồ tỷ giá chứng minh đường kháng cự trước đó (đường nâng giá 3) đã chuyển thành đường hỗ trợ. Trong số ba lần tăng tuần tự, phần vai (1 và 3) có cùng chiều cao và đỉnh đầu thấp hơn đỉnh của vai. Trước khi đạt đến điểm А, đường viền cổ là một đường hỗ trợ. Sau sự đột phá của đường này, nó đã trở thành một đường kháng cự đáng tin cậy.

Giá đảo ngược hai lần so với đường viền cổ - tại các điểm В và С. Sự phá vỡ đường viền cổ có khả năng nằm ở điểm D trong điều kiện khối lượng giao dịch cao. Do sự phá vỡ đường kháng cự mạnh, người ta có thể giả định rằng cho đến khi đảo chiều lần tiếp theo, xác nhận đường viền cổ sẽ được hoàn thành (điểm E) - bây giờ nó lại là đường hỗ trợ. Nếu đường hỗ trợ giữ nguyên các vị trí của nó, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến mức F, tương ứng với mục tiêu giá của mô hình Đầu và Vai đảo ngược. Mục tiêu giá xấp xỉ bằng biên độ của phần đầu và được đo từ điểm D của đường viền cổ trở lên.

Mô hình đỉnh đôi (Double Top)

Đỉnh Đôi bao gồm hai đỉnh có cùng chiều cao. Là đường thẳng được vẽ qua hai đỉnh, song song với đường kháng cự,  có thể được coi là tương tự như đường viền cổ của mô hình Đầu và Vai.

Các tín hiệu giao dịch cho mô hình đỉnh đôi.

Mẫu mô hình đỉnh đôi bao gồm thông tin về:

1. Đường hỗ trợ.

2. Đường kháng cự.

3. Hướng giá. Nếu đường viền cổ đứng trước áp lực của người mua, thì mô hình thông báo về xu hướng giá tiếp theo sẽ ngược lại với hướng về đỉnh (hoặc giảm).

4. Mục tiêu cho mức giá được xác định bởi xác nhận mô hình, là sự phá vỡ đường viền cổ với khối lượng giao dịch lớn.

Giống như đối với mô hình đầu và vai, điều kiện thiết yếu để hình thành thành công mô hình Đỉnh đôi là sự hiện diện của khối lượng giao dịch cao tại thời điểm đường viền cổ đang bị phá vỡ.

Sự bứt phá ở khối lượng thấp báo hiệu sự giao nhau giả, sau đó phản ứng giá ngược lại mạnh mẽ sẽ xảy ra (tăng). Thời gian hình thành mô hình này có thể thay đổi từ vài tuần đến vài tháng. Các mẫu như vậy mà được hình thành trong vòng một ngày (một giờ hoặc ít hơn) là không đáng tin cậy. Độ tin cậy cao hơn khi sự hình thành mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, mục tiêu về giá không thể sớm đạt được. Không có khuyến nghị đã được xác minh nào về vấn đề này, đó là lý do tại sao giả thuyết về các điều khoản của việc hoàn thành mô hình phải dựa trên cảm nhận chung. Điều quan trọng là phải đo mục tiêu từ điểm phá vỡ đường viền cổ, nhưng không phải từ mức giữa mô hình, điều này có thể là kết quả của việc tiếp tục cơ học với sự thay đổi độ cao đỉnh.

Đáy đôi (Double Bottom)

Hình dạng mô hình Đáy đôi là hình ảnh phản chiếu của hình dạng trước đó. Đó là lý do tại sao tất cả thông tin, liên quan đến các tính năng và kết luận, được viết ở trên, đều có thể áp dụng cho mẫu này. Chiều cao phần lõm gần như nhau. Đường viền cổ được vẽ song song với đường nối các đáy của phần lõm.

Đỉnh tam (Triple Top)

Mô hình đỉnh tam được kết hợp giữa các mẫu Đầu và vai và Đỉnh đôi. Các đặc điểm và kết luận, được viết cho mô hình đỉnh đôi, cũng đúng cho phần này. Trong mô hình Đỉnh tam cổ điển, đường viền cổ song song với đường nối ba điểm đỉnh В, D và F. Để là đường hỗ trợ, đường viền cổ đã bị phá vỡ tại điểm А và biến thành đường hỗ trợ mạnh trên các mức giá C và Е, sau đó lại bị phá vỡ tại điểm G. Đường hỗ trợ biến thành đường kháng cự mạnh, điều này gây ra sự đảo ngược của thị trường tại điểm H. Mục tiêu giá là mức I, nằm cách xa đường viền cổ trên một khoảng cách, bằng độ cao giữa của ba đỉnh mô hình, được đo từ điểm D. Giống như mô hình Đỉnh đôi, nó kết thúc ở điểm E. Giá giảm mạnh về điểm F. Đường kháng cự được giữ lại và giá đạt đến mức của điểm G. Ở mức này, áp lực thị trường gây ra sự phá vỡ đường hỗ trợ. Sau khi xác nhận có thể có đường viền cổ, giá giảm một lần nữa nhằm đạt được mục tiêu.

Mô hình Ba đáy (Triple Bottom)

Mô hình Ba đáy là sự kết hợp của các mẫu Đáy đôi và Mô hình Đầu và Vai Đảo ngược. Ở mô hình ba đáy đường viền cổ áo được vẽ song song với đường nối ba đáy (В, D và F). Là đường hỗ trợ, đường viền cổ bị phá vỡ tại điểm А. Nó biến thành một đường kháng cự mạnh tại mức giá C và Е, nhưng nó bị phá vỡ tại điểm G. Đường kháng cự biến thành một đường hỗ trợ mạnh gây ra sự đảo ngược tại điểm H. Mục tiêu giá là mức I cách đường viền cổ một khoảng bằng chiều cao đáy chính giữa của ba phần lõm, đo từ điểm D.

Đỉnh tròn, Đáy tròn, Đĩa, Đĩa ngược

Các mẫu Đỉnh tròn, Đáy tròn, Đĩa, Đĩa ngược được hình thành do sự thay đổi hướng thị trường vừa phải và dần dần. Những mô hình này phản ánh sự mơ hồ của thị trường và sự kết thúc của xu hướng. Hoạt động giao dịch đang ở mức thấp tại thời điểm đó. Và gần như không thể xác định, khi nào thì tình trạng này mới kết thúc. Tuy nhiên, cần biết rằng quá trình hình thành các mô hình này càng lâu thì khả năng giá đột ngột đảo chiều theo hướng mới càng cao.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""