Support service
×

Lý thuyết thị trường gương soi

Lý thuyết sóng Elliott đã từng khá phổ biến và vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Tuy nhiên, mọi lý thuyết phổ biến đều trải qua nhiều sửa đổi và bổ sung. Một ví dụ điển hình về điều này là sự kết hợp phức hợp giữa Lý thuyết hỗn loạn và lý thuyết Sóng, kết hợp với nhau để tạo ra lý thuyết Thị trường gương soi.
 
Có rất nhiều thứ để tìm trên Internet. Nhóm ChaosTradingGroup thậm chí đã phát triển và đăng một kịch bản phản chiếu. Mục đích của nó là cung cấp các dự đoán chính xác về biến động giá cả có vẻ khá tham vọng. Tuy nhiên, sự phát triển của họ sống theo sứ mệnh của họ.
 
Theo Elliot, các chuyển động thị trường tạo thành chuỗi vô hạn của chu kỳ dòng vào và dòng ra của biến động giá. Sóng hoàn hảo được xây dựng bởi các chu kỳ 8, 34, 144, trong khi tất cả các sóng khác của nó đang xuất hiện từ điểm 0. Do đó, kịch bản phản chiếu đang tìm kiếm chính xác những điểm 0 này, nơi thị trường bắt đầu phản ảnh chính nó. Cốt lõi của kịch bản là tìm ra những trung tâm quan trọng nhất trong số rất nhiều điểm như vậy. Các điểm cần thiết sẽ lặp lại chính xác dữ liệu lịch sử và sau đó dự báo hành vi giá tiếp theo.
 
Kịch bản chắc chắn hữu ích cho một nhà giao dịch, nhưng thật không may, không có hướng dẫn đầy đủ để làm việc với nó. Hơn nữa, không có chiến lược giao dịch rõ ràng với các quy tắc thiết lập chính xác và các điểm vào và ra tiêu chuẩn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""