Support service
×

Lợi nhuận không hợp lệ (lợi nhuận từ giao dịch khác)

Tại sao lợi nhuận hiển thị trong nền tảng giao dịch của tôi khác với tổng số dư đã được tăng lên?
 
Vấn đề là trong InstaTrader của bạn, hãy thiết lập tùy chọn hiển thị kết quả giao dịch bằng đơn vị tiền tệ của đơn đặt lệnh, không phải bằng một trong số các khoản tiền gửi được chọn. Chọn tùy chọn bằng cách nhấp chuột phải vào trường trống trong phần "Giao dịch" ở cuối cửa sổ nền tảng, sau đó chọn "Lợi nhuận" trong menu ngữ cảnh - "Tiền gửi bằng tiền tệ".


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""