Support service
×

Lợi nhuận không hợp lệ (lợi nhuận từ giao dịch khác)

Tại sao lợi nhuận hiển thị trong nền tảng giao dịch của tôi khác với tổng số dư đã được tăng lên?
 
Vấn đề là trong InstaTrader của bạn, hãy thiết lập tùy chọn hiển thị kết quả giao dịch bằng đơn vị tiền tệ của đơn đặt lệnh, không phải bằng một trong số các khoản tiền gửi được chọn. Chọn tùy chọn bằng cách nhấp chuột phải vào trường trống trong phần "Giao dịch" ở cuối cửa sổ nền tảng, sau đó chọn "Lợi nhuận" trong menu ngữ cảnh - "Tiền gửi bằng tiền tệ".


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""