Support service
×

Hợp đồng bằng văn bản với công ty

Tôi có thể ký kết hợp đồng kinh doanh với InstaForex bằng cách nào?

Theo quy định của pháp luật nhiều nước, việc giao kết hợp đồng bằng văn bản là không bắt buộc.

Đăng ký tài khoản giao dịch, tức là bạn đã chấp nhận Thỏa thuận chào bán công khai mà không yêu cầu chữ ký. Tuy nhiên, nó có giá trị như một hợp đồng mà hai bên đã ký kết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""