Support service
×

Tôi đã nhận được email rằng tài liệu của tôi để xác minh đã bị từ chối. Tôi có thể làm gì?

Tài liệu không được chấp nhận để xác minh trong các trường hợp sau:
 
- bản sao tài liệu được scan có chất lượng thấp
 
- Thông tin cá nhân trong tủ Khách hàng không được điền và lưu một cách chính xác hoặc không chính xác (hoặc không đầy đủ) họ tên, ngày sinh hoặc địa chỉ
 
- bạn đã gửi tài liệu không phù hợp để xác minh (không có ảnh và họ tên của bạn) hoặc không phù hợp với cấp xác minh đó
 
- tài liệu bạn gửi đã được sử dụng cho cấp xác minh đầu tiên.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""