Support service
×

Tôi đã nhận được email về việc tài liệu để xác minh của tôi đã bị từ chối. Tôi có thể làm gì?

Tài liệu không được chấp nhận để xác minh trong các trường hợp sau:

- bản scan tài liệu được quét có chất lượng thấp

- Thông tin cá nhân trong Khu vực khách hàng không được điền và lưu chính xác hoặc có họ tên, ngày sinh hoặc địa chỉ không chính xác (hoặc không đầy đủ)

- bạn đã gửi tài liệu không phù hợp để xác minh (không có ảnh và họ tên của bạn) hoặc không phù hợp với cấp độ xác minh đó

- tài liệu bạn gửi đã được sử dụng cho cấp xác minh đầu tiên.

Để tìm hiểu lý do tại sao tài liệu của bạn bị từ chối, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của công ty (chi tiết liên hệ của công ty được nêu trong phần Hỗ trợ trên trang web InstaForex). Bạn cũng có thể gửi email đến Bộ phận xác minh theo địa chỉ [email protected].


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""