Support service
×

Ưu điểm của xác minh tài khoản là gì?

Cấp độ xác minh thứ hai xác nhận danh tính của chủ tài khoản. Sau khi vượt qua cấp độ xác minh thứ hai, Khách hàng có quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của Công ty.

 

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""