empty
 
 

AUDCAD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์แคนาดา). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.9223
28 Jul 2021 16:49
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0001
(-0.0108%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
0.9271
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
0.9264
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
0.9278
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
0.9217
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
0.9364
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
0.9217
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.