empty
 
 

CZKJPY (โครูนาเช็ก vs เยนญี่ปุ่น). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Czech Koruna vs Japanese Yen
5.106
30 Jul 2021 23:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.001
(0.020%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
5.105
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
5.091
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
5.118
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
5.095
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
5.118
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
5.047
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.