Facebook
 
 

#FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
35 USD
05 Mar 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-0.03%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$32.68
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$33.96
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$35.17
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$32.49
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$39.01
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4.81
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.