empty
 
 

GBPJPY (ปอนด์อังกฤษ vs เยนญี่ปุ่น). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Great Britain Pound vs Japanese Yen
153.31
29 Jul 2021 14:48
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.01
(-0.01%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
152.8
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
152.38
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
153.37
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
152.49
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
153.37
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
149.26
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.