Facebook
 
 

GBPSGD (ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์สิงคโปร์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Great Britain Pound vs Singapore Dollar
1.8665
09 Mar 2021 10:23
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0001
(-0.0054%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
1.8648
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
1.8565
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.8696
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.8637
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.8761
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.7075
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.