Facebook
 
 

USDINR (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs รูปีอินเดีย). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

USDINR
73.0565
26 Jan 2021 07:14
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.016
(0.0219%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
72.8995
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
72.9375
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
73.0625
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
72.8995
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
76.2325
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
71.0775
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.