empty
 
 

USDINR (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs รูปีอินเดีย). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

USDINR
73.2945
14 May 2021 14:29
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.01
(0.0136%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
73.5525
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
73.4245
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
73.5525
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
73.2005
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
73.9945
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
73.2005
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.