empty
 
 

USDMXN (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs เปโซเม็กซิกัน). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Mexican Peso
20.1
28 Sep 2021 08:15
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.001
(-0.005%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
20.093
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
20.052
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
20.115
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
20.092
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
20.199
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
20
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.