USDMXN (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs เปโซเม็กซิกัน). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Mexican Peso
21.235
30 Oct 2020 19:24
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.001
(0.005%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
21.359
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
21.284
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
21.492
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
21.178
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
25.783
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
18.518
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.