empty
 
 

ZARJPY (แรนด์แอฟริกาใต้ vs เยนญี่ปุ่น). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

South Africa Rand vs Japanese Yen
7.36
17 Sep 2021 23:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.01
(0.14%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
7.42
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
7.49
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
7.46
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
7.35
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
7.69
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
7.35
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.