Facebook
 
 


พวกเราขอประกาศว่า ลูกค้าทุกท่านของบริษัททางเราสามารถซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยมีสเปรดที่ให้คุณประโยชน์มากขึ้น ในตอนนี้ สเปรดได้ถูกปรับลดลงมาตามสกุลเงินดิจิทัลดังต่อไปนี้!

BCHUSD จาก 12 ไปเป็น 2
Litecoin จาก2 ไปเป็น0.7
Ethereum จาก8 ไปเป็น2
Ripple จาก0.01 ไปเป็น0.005

สเปรดที่ลดลงของสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อขายลงไปได้สำหรับการใช้งานเงินดิจิทัล


กลับสู่หน้ารายการข่าว


Other company news

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.