Facebook
 
 


โปรดทราบถึงการเฉลิมฉลองในวัน Good Friday ในสหรัฐอเมริกาของวันที่ 10 เดือนเมษายน ปี 2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการเทรดดังต่อไปนี้

การซื้อขายถึง 04/10 ประเภทจะไม่เปิดให้บริการสำหรับตราสารการซื้อขายดังต่อไปนี้

- CFD

- ราคาสปอตโลหะ (Spot Metals)

- ฟิวเจอร์สโลหะ (Futures Metals)

- ฟิวเจอร์สพลังงาน (Futures Energy)

- ฟิวเจอร์สสินค้าเกษตร (Futures Agro)

- ฟิวเจอร์สินค้า (Futures Goods)

ชั่วโมงการซื้อขายจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยทางบริษัท

กลับสู่หน้ารายการข่าว


Other company news

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.