empty
 
 

การเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการเทรดในวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม ปี2020 ก่อนถึงวัน Independence Day

02.07.2020 12:45 PM

เรียนเทรดเดอร์,

โปรดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในในชั่วโมงการเทรดวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม ปี 2020 ก่อนถึงวัน Independence Day

การซื้อขาย CFDs ในหุ้นจะปิดบริการ

การซื้อขาย CFDs ในดัชนีหุ้นของ US จะสิ้นสุดในเวล 8 p.m.

การซื้อขายสปอตโลหะ CFDs แล้วพลังงาน และโลหะ CFDs จะปิดในเวลา 8 p.m.

การซื้อขายฟิวเจอร์สสินค้าการเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่เปิดให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับตราสารซื้อขายประเภทอื่น ในวันถัดไปตารางซื้อขายจะเป็นไปตามปกติ

ด้วยความนับถือ,

ทีม InstaForex

กลับสู่หน้ารายการข่าว


ข่าวบริษัทอื่นๆ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback