empty
 
 
18.08.2020 11:23 AM

บริษัท Apple (เทรดภายใต้ตัวย่อ #AAPL) และ Tesla (#TSLA) ได้ประกาศแผนการที่จะแบ่งหุ้นออกตามสัดส่วนเป็น 4 ต่อ 1 และ 5 ต่อ 1 ด้วยการนั้นเองพวกเราจึงขอให้ลูกค้าทุกท่านที่ได้เปิดสถานะในตราสารตามนี้ให้ลองศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้:

ในช่วงเวลาตั้งแต่ตลาปิดในวันศุกร์ วันที่ 28 เดือนสิงหาคมจนถึงช่วงเปิดตลาดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม คำสั่งใน #AAPL และ #TSLA จะถูกปิดและเปิดอีกครั้งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

#AAPL:คำสั่งในตลาดทุกอย่างจะปิด และคำสั่งใหม่ที่มีปริมาณมากกว่าคำสั่งเดิมถึง 4เท่าตัวจะถูกเปิดออกมาในระดับราคาที่น้อยกว่าราคาเดิมลงไป 4 เท่า ในขณะเดียวกันคำสั่งแบบ pending ทั้งหมดรวมทั้งคำสั่งการทำผลกำไรและการหยุดก่อนขาดทุนจะถูกยกเลิกไป

#TSLA: คำสั่งในตลาดทั้งหมดจะถูกผิด และคำสั่งใหม่ที่มีปริมาณมากกว่าคำสั่งเดิมถึง 5 เท่าจะถูกเปิดออกมาในระดับราคาที่น้อยกว่าระดับเดิมลงไป 5 เท่า ในขณะเดียวกันคำสั่งแบบ pending ทั้งหมดรวมทั้งคำสั่งการทำผลกำไรและการหยุดก่อนขาดทุนจะถูกยกเลิกไป

โปรดทราบว่าการเปิดตลาดในวันที่ 31 เดือนสิงหาคมนั้น มูลค่าของสัญญา CFDs ใน #AAPLจะลงไปประมาณ 4 เท่าจากราคาปิดตามวันที่ 28 เดือนสิงหาคม ขณะที่ราคา #TSLA จะลดลงไปน้อยกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ 5 เท่า

กลับสู่หน้ารายการข่าว


ข่าวบริษัทอื่นๆ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback