empty
 
 

ขอให้เดือนรอมฎอนเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความสงบสุขและศักดิ์สิทธิ์

01.04.2022 07:13 PM

เรียนลูกค้ามุสลิมทุกท่าน

เราขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับคุณในเดือนรอมฎอนและการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

วันหยุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างทางร่างกายและทางวิญญาณให้บริสุทธิ์ การเสริมสร้างความศรัทธาและการเติบโตทางวิญญาณ โดยหล่อเลี้ยงความอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตน ความคิดและการกระทำที่ใจดี นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ

ประเพณีของเดือนรอมฎอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการทำความดี การดูแลผู้อื่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตลอดจนคนที่โดดเดี่ยวและคนทุพพลภาพ การกระทำดังกล่าวหล่อหลอมให้พวกเรามีเมตตายิ่งขึ้น พวกเขายังช่วยรักษาความสงบและความสามัคคีทั่วโลก

ขอให้ทุกคนผ่านเดือนที่สำคัญนี้ไปอย่างมีเกียรติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ขอให้เดือนรอมฎอนหล่อหลอมตัวตนภายในของคุณและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ! เราขอให้คุณมีความสงบสุขและความเป็นหนึ่งเดียวในจิตวิญญาณ ความสุข ความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเป็นอยู่ที่ดี!

ด้วยความนับถือ

ทีมงาน InstaForex

กลับสู่หน้ารายการข่าว


ข่าวบริษัทอื่นๆ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback