18.06.201904:35 การวิเคราะห์และความคิดเห็นของForex: Fractal analysis of major currency pairs for June 18

Forecast for June 18:

Analytical review of H1-scale currency pairs:

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the euro / dollar pair, the key levels on the H1 scale are: 1.1268, 1.1246, 1.1231, 1.1194, 1.1181, 1.1153 and 1.1131. Here, we continue to follow the development of the downward cycle of June 12. Short-term downward movement is expected in the range of 1.1194 - 1.1181. The breakdown of the latter value will lead to a pronounced movement. Here, the goal is 1.1153. We consider the level of 1.1131 to be a potential value for the bottom. After reaching which, we expect consolidation, as well as a rollback to the top.

Short-term upward movement is possible in the range of 1.1231 - 1.1246. The breakdown of the last value will lead to a deep correction. Here, the goal is 1.1268. Up to this level, we expect the initial conditions for the upward cycle.

The main trend is the downward cycle of June 12.

Trading recommendations:

Buy 1.1231 Take profit: 1.1244

Buy 1.1247 Take profit: 1.1266

Sell: 1.1180 Take profit: 1.1155

Sell: 1.1150 Take profit: 1.1132

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the pound / dollar pair, the key levels on the H1 scale are: 1.2626, 1.2605, 1.2568, 1.2538, 1.2497, 1.2471 and 1.2420. Here, we are following the development of the downward cycle of June 7th. Short-term downward movement is expected in the range of 1.2497 - 1.2471. The breakdown of the last value will allow to expect movement towards the potential target - 1.2420. After reaching this level, we expect a rollback to the correction.

Short-term upward trend is possible in the range of 1.2538 - 1.2568. The breakdown of the last value will lead to a prolonged correction. Here, the target is 1.2605. The range of 1.2605 - 1.2626 is a key support for the downward structure. Before it, we expect the initial conditions for the upward cycle.

The main trend is the downward cycle of June 7.

Trading recommendations:

Buy: 1.2538 Take profit: 1.2564

Buy: 1.2570 Take profit: 1.2605

Sell: 1.2497 Take profit: 1.2473

Sell: 1.2469 Take profit: 1.2423

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the dollar / franc pair, the key levels on the H1 scale are: 1.0059, 1.0044, 1.0015, 0.9995, 0.9970, 0.9954 and 0.9934. Here, we are following the development of the ascending structure of June 7. Short-term upward movement is possible in the range of 0.9995 - 1.0015. The breakdown of the latter value should be accompanied by a pronounced upward movement. Here, the target is 1.0044. We consider the level of 1.0059 to be a potential value for the top. After reaching which, we expect consolidation as well as a rollback to the bottom.

Short-term downward movement is possible in the range of 0.9970 - 0.9954. The breakdown of the latter value will lead to the development of a prolonged correction. Here, the target is 0.9934. This level is a key support for the top.

The main trend is the upward cycle of June 7.

Trading recommendations:

Buy : 0.9995 Take profit: 1.0015

Buy : 1.0017 Take profit: 1.0044

Sell: 0.9970 Take profit: 0.9955

Sell: 0.9952 Take profit: 0.9936

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the dollar / yen pair, the key levels on the scale are : 109.58, 109.37, 109.01, 108.70, 108.08, 107.76 and 107.35. Here, the situation is in equilibrium. Short-term upward movement is possible in the range of 108.70 - 109.01. The breakdown of the latter value should be accompanied by a pronounced upward movement. Here, the target is 109.37. Meanwhile, there is a price consolidation in the range of 109.37 - 109.58.

The level of 108.08 is a key support for the ascending structure. Its price passage will lead to the development of a downward trend. Here, the first target is 107.76. For the potential value for the bottom, we consider the level of 107.35.

The main trend: the equilibrium state.

Trading recommendations:

Buy: 108.70 Take profit: 109.00

Buy : 109.03 Take profit: 109.37

Sell: 108.08 Take profit: 107.76

Sell: 107.74 Take profit: 107.37

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the Canadian dollar / US Dollar pair, the key levels on the H1 scale are: 1.3564, 1.3515, 1.3492, 1.3451, 1.3424, 1.3385, 1.3364 and 1.3334. Here, we are following the development of the ascending structure of June 7. Short-term upward movement is expected in the range of 1.3424 - 1.3451. The breakdown of the last value should be accompanied by a pronounced upward movement. Here, the target is 1.3492. Meanwhile, in the range of 1.3492 - 1.3515, there is a short-term upward movement, as well as consolidation. We consider the level of 1.3564 as a potential value for the top, to which we expect a movement, after the breakdown of the level of 1.3517.

Short-term downward movement is possible in the range of 1.3385 - 1.3364. The breakdown of the latter value will lead to a prolonged correction. Here, the target is 1.3334.

The main trend is the upward cycle of June 7.

Trading recommendations:

Buy: 1.3424 Take profit: 1.3450

Buy : 1.3453 Take profit: 1.3490

Sell: 1.3385 Take profit: 1.3365

Sell: 1.3363 Take profit: 1.3335

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the Australian dollar / US dollar pair, the key levels on the H1 scale are : 0.6919, 0.6896, 0.6872, 0.6859, 0.6830, 0.6808 and 0.6784. Here, we are following the development of the downward cycle of June 7th. The continuation of the movement to the bottom is expected after the breakdown of the level of 0.6830. In this case, the target is 0.6808, wherein consolidation is near this level. For the potential value for the bottom, we consider the level of 0.6784. After reaching which, we expect a rollback to the top.

Short-term upward trend is possible in the range of 0.6859 - 0.6872. The breakdown of the last value will lead to a prolonged correction. Here, the goal is 0.6896. This level is a key support for the downward structure. Its price will have the formation of the initial conditions for the upward cycle. Here, the potential goal is 0.6919.

The main trend is the downward cycle of June 7.

Trading recommendations:

Buy: 0.6860 Take profit: 0.6872

Buy: 0.6874 Take profit: 0.6896

Sell : 0.6830 Take profit : 0.6810

Sell: 0.6806 Take profit: 0.6786

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the euro / yen pair, the key levels on the H1 scale are: 122.39, 122.09, 121.91, 121.39, 121.14, 120.75 and 120.54. Here, we continue to follow the development of the downward cycle of June 11. The continuation of the movement to the bottom is expected after the breakdown of the level of 121.39. In this case, the target is 121.14, wherein consolidation is near this level. The breakdown of the level of 121.14 must be accompanied by a pronounced downward movement. Here, the goal is 120.75. For the potential value for the bottom, we consider the level of 120.54. After reaching which, we expect a consolidation, as well as a departure to the correction.

Short-term upward movement is expected in the range of 121.91 - 122.09. The breakdown of the last value will lead to a prolonged correction. Here, the goal is 122.39. This level is a key support for the downward structure.

The main trend is the development of the downward structure of June 11.

Trading recommendations:

Buy: 121.91 Take profit: 122.09

Buy: 122.11 Take profit: 122.37

Sell: 121.39 Take profit: 121.18

Sell: 121.12 Take profit: 120.77

Exchange Rates 18.06.2019 analysis

For the pound / yen pair, the key levels on the H1 scale are : 136.64, 136.18, 135.88, 135.47, 135.23 and 134.71. Here, we are following the development of the downward structure of June 12. Short-term downward movement is expected in the range of 135.47 - 135.23. For the potential value for the bottom, we consider the level of 135.47. The movement to which is expected after the breakdown of the level of 135.20.

Short-term upward movement is possible in the range of 135.88 - 136.18. The breakdown of the latter value will lead to in-depth correction. Here, the goal is 136.64. This level is a key support for the downward structure.

The main trend - the downward structure of June 12.

Trading recommendations:

Buy: 135.90 Take profit: 136.17

Buy: 136.20 Take profit: 136.64

Sell: 135.47 Take profit: 135.25

Sell: 135.20 Take profit: 134.72

*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม

ข้อดีจากการอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้แบบทันที
ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีการซื้อขาย
เปิดบัญชีการซื้อขาย

บทวิเคราะห์ของทาง InstaForex จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaForex นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.