Facebook
 
 

18.09.201903:38 การวิเคราะห์และความคิดเห็นของForex: การวิเคราะห์ Fractal ของคู่สกุลเงินหลักในวันที่ 18 เดือนกันยายน

การคาดการณ์ของวันที่ 18 เดือนกันยายน:

บทวิเคราะห์ของคู่สกุลเงินตามขอบเขตแบบ H1:

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


สำหรับคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.1227, 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1019, 1.0987 และ 1.0932 พวกเรายังคงติดตามโครงสร้างขาขึ้น ของวันที่ 12 เดือนกันยายน เป้าหมายอยู่ที่ 1.0932 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบน หลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวผ่านระยะ 1.1114 - 1.1135 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอันดับแรกจะอยู่ที่ระดับ 1.188 สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราพิจารณาในระดับที่ 1.1227 เมื่อมุ่งหน้าไปจนถึงระดับนั้นแล้ว พวกเราก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

คาดการณ์ว่ามีการเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้ อาจจะอยู่ในระยะ 1.1019 - 1.0987 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการก่อตัวของแนวโน้มขาลง ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอาจจะอยู่ที่ 1.0932

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นเดิมของวันที่ 12 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 1.1135 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.1188

ซื้อ 1.1190 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.1125

ขาย : 1.1019 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.0990

ขาย : 1.0985 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.0935

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


สำหรับคู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.2738, 1.2673, 1.2622, 1.2549, 1.2460, 1.2403, 1.2338 และ 1.2281 พวกเราจับตาดูโครงสร้างขาขึ้นเดิมของวันที่ 12 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องไปยังด้านบน หลังจากที่มีการทะลุผ่านระดับที่ 1.2549 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายคือ 1.2622 สำหรับการรวมกำลังของราคา อยู่ในระยะของ 1.2622 - 1.2673 ส่วนมูลค่าของระดับสูงสุด พวกเราได้พิจารณาไว้ที่ระดับ 1.2738 เมื่อมีการเคลื่อนไหวไปถึงแล้ว พวกเราได้คาดการณ์ว่า จะมีการปรับตัวไปยังด้านล่าง

พวกเราคาดการณ์ว่า การเคลื่อนตัวเพื่อรวมกำลังจะอยู่ในระยะที่ 1.2460 - 1.2403 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าส่วนหลัง จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.2338 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญของโครงสร้างขาขึ้น ช่องทางของมันในระดับราคาจะทำให้เกิดการก่อตัวของโครงสร้างขาลง ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอันดับแรกคือ 1.2281

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 12 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 1.2550 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2620

ซื้อ : 1.2674 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2736

ขาย : 1.2401 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2340

ขาย : 1.2336 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2282

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


ส่วนคู่สกุลเงินดอลลาร์และฟรังก์ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.0027, 1.0004, 0.9970, 0.9945, 0.9914, 0.9894, 0.9873 และ 0.9852 พวกเรากำลังติดตามการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น ของวันที่ 13 เดือนกันยายน โดยมีการคาดการณ์ว่า จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนอย่างต่อเนื่อง ที่จะไปอยู่ในระยะของ 0.9945 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 0.9970 และใกล้กับระดับนี้คือ การรวมกำลังของราคา สำหรับการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับ 0.9970 จะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนไปยังระดับที่ 1.0004 การรวมกำลังของราคาอยู่ใกล้กับระดับนี้ สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราพิจารณาในระดับที่ 1.0027 เมื่อมุ่งหน้าไปจนถึงระดับนั้นแล้ว พวกเราก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

คาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้น จะอยู่ในระยะ 0.9914 - 0.9894 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายจะอยู่ที่ 0.9873 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญของระดับสูงสุด

แนวโน้มหลักคือ การก่อตัวที่ขึ้นมาไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 13 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 0.9945 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9968

ซื้อ : 0.9972 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.0004

ขาย : 0.9914 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9896

ขาย : 0.9892 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9875

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


ส่วนคู่สกุลเงินดอลลาร์และเยน ระดับที่สำคัญจะอยู่ที่ 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 และ 107.12 พวกเราติดตามการเคลื่อนไหวของโครงสร้างขาขึ้น ของวันที่ 3 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในระยะสั้น ไปอยู่ในระยะของ 108.12 - 108.33 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่าสุดท้ายสุด ออกไปจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมาย 108.76 เมื่อมุ่งหน้าไปถึงตรงนั้นแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้อาจจะอยู่ในระยะ 107.70 - 107.49 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก โดยจะมีเป้าหมายอยู่ที่ 107.12 ระดับนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับระดับสูงสุด

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 108.12 ตำแหน่งการทำกำไร : 108.30

ซื้อ : 108.35 ตำแหน่งการทำกำไร : 108.76

ขาย : 107.70 ตำแหน่งการทำกำไร : 107.50

ขาย : 107.46 ตำแหน่งการทำกำไร : 107.12

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


สำหรับเงินดอลลาร์แคนนาดาและดอลลาร์สหรัฐ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.3379, 1.3343, 1.3326, 1.3297, 1.3275, 1.3208, 1.3192, 1.3172 และ 1.3131 พวกเรากำลังติดตามการเคลื่อนไหวของโครงสร้างขาขึ้น ของวันที่ 10 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในระยะสั้นที่อาจจะไปอยู่ในระยะของ 1.3275 - 1.3297 สำหรับการเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่าสุดท้ายสุดออกไป จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.3326 การรวมกำลังของราคาจะอยู่ในระยะของ 1.3326 - 1.3343 สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราพิจารณาในระบที่ 1.3379 เมื่อมุ่งหน้าไปจนถึงระดับนั้นแล้ว พวกเราก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้ อาจจะอยู่ในระยะ 1.3208 - 1.3192 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับตัวตามมาอย่างมาก เป้าหมายจะอยู่ที่ 1.3172 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญของระดับสูงสุด การเคลื่อนตัวทะลุผ่านออกไปนั้นจะทำให้เกิดโครงสร้างขาลง ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอาจจะอยู่ที่ 1.3131

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 10 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 1.3275 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.3295

ซื้อ : 1.3299 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.3226

ขาย : 1.3208 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.3193

ขาย : 1.3190 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.3172

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 และ 0.6793 พวกเรากำลังติดตามการปรับตัวของโครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในระยะสั้น จะอยู่ในขอบเขตของ 0.6867 - 0.6884 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับส่วนหลัง จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังระดับที่ 0.6918 การรวมกำลังของราคาอยู่ใกล้กับระดับนี้ สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราพิจารณาว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.6967 เมื่อมุ่งหน้าไปยังระดับนั้นแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้น อาจจะเกิดขึ้นในระยะของ 0.6841 - 0.6822 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับท้ายสุดจะทำให้เกิดการปรับฐานระยะยาว เป้าหมายนั้นอาจจะอยู่ที่ 0.6793 ระดับนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับระดับสูงสุด

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 0.6886 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6918

ซื้อ : 0.6920 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6965

ขาย : 0.6840 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6822

ขาย: 0.6820 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6795

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


ในส่วนของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 118.99, 118.50 และ 117.73 พวกเรายังคงจับตาดูการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 12 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนในช่วงนี้ เกิดขึ้นในขอบเขต 119.95 - 120.36 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่า 120.36 จะมาพร้อมกับการเคลื่อนตัวขึ้นด้านบน เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 121.39 สำหรัลมูบค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราคาดการณ์ว่าเป็นระดับ 121.95 เมื่อมุ่งหน้าไปที่นั้นแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้ อาจจะอยู่ในระยะ 118.99 - 118.50 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุดจะทำให้เกิดการยกเลิกของโครงสร้างขาขึ้น จากวันที่ 12 เดือนกันยายน เป้าหมายอันดับแรกจะอยู่ที่ 117.73

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างเดิมสำหรับระดับสูงสุดของวันที่ 12 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 119.95 ตำแหน่งการทำกำไร : 120.34

ซื้อ : 120.38 ตำแหน่งการทำกำไร : 121.35

ขาย : 118.99 ตำแหน่งการทำกำไร : 118.53

ขาย : 118.46 ตำแหน่งการทำกำไร : 117.80

Exchange Rates 18.09.2019 analysis


สำหรับคู่สกุลเงินปอนด์และเยน ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 137.21, 136.13, 135.37, 134.10, 133.39 และ 132.23 พวกเรากำลังติดตามโครงสร้างขาขึ้นเดิมของวันที่ 12 เดือนกันยายน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนระยะสั้น อาจเกิดขึ้นในขอบเขตที่ 135.37 - 136.13 สำหรับการเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่าสุดท้ายจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมาย ที่ระดับ 137.21 เมื่อมุ่งหน้าไปถึงแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้น อาจจะอยู่ในระยะ 134.10 - 133.39 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายอาจจะอยู่ที่ 132.23 ระดับนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับโครงสร้างขาขึ้น

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน ที่เป็นโครงสร้างขาขึ้นเดิมของวันที่ 12 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 135.38 ตำแหน่งการทำกำไร : 136.10

ซื้อ : 136.15 ตำแหน่งการทำกำไร : 137.20

ขาย : 134.10 ตำแหน่งการทำกำไร : 133.42

ขาย : 133.35 ตำแหน่งการทำกำไร : 132.30

*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม

ข้อดีจากการอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้แบบทันที
ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีการซื้อขาย
เปิดบัญชีการซื้อขาย

บทวิเคราะห์ของทาง InstaForex จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaForex นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.