23.09.201905:20 การวิเคราะห์และความคิดเห็นของForex: Control zones EURUSD 09/23/19

In the second half of last week, there was a natural movement towards a weakening euro. This became possible after the formation of the "false breakdown" pattern and the WCZ 1/2 test 1.1078-1.1070, which acts as a determining resistance. The target decline zone is the weekly control zone 1.0950-1.0934.

Exchange Rates 23.09.2019 analysis

Work in the downward direction remains a priority, although the pair is trading within the medium-term flat. Today's plan should include a continuation pattern for the fall.

A deeper correction model will be developed if today's close of trading occurs above Friday's opening. This will make it possible to use the WCZ 1/2 again for entering the sale. The purpose of the fall does not change.

Exchange Rates 23.09.2019 analysis

Daily CZ - daily control zone. The area formed by important data from the futures market, which change several times a year.

Weekly CZ - weekly control zone. The zone formed by important marks of the futures market, which change several times a year.

Monthly CZ - monthly control zone. The zone, which is a reflection of the average volatility over the past year.

*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม

ข้อดีจากการอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้แบบทันที
ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีการซื้อขาย
เปิดบัญชีการซื้อขาย

บทวิเคราะห์ของทาง InstaForex จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaForex นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.